Listen viser gamle kart som er omtalt i boken 'Med gamle kart gjennom Skiens histore', Rødseth/ Gardåsen, 1984.
isbn 82-991634-02-5
Historiske Kart
Gruppe (i bok) Navn på kart Produsent Prod.år se rasterfil Side i bok
Bergverk "Bradsberamt i Norge" Jacob Machesen Udat. rasterfil 77
Bergverk "Ersbiergernes Laga i Ierpens Præstegiæld i Norge". rasterfil 77
Bergverk "Kart over Fossum jernverk"(Beskriver situasjonen og bebyggelsen i 1868) Theodor Fossum, kartkond. 1868(1888) rasterfil 83
Bergverk "Kart over Fossum jernverk"(Beskriver situasjonen og bebyggelsen i 1868) Theodor Fossum, kartkond. 1868(1888) rasterfil
Bergverk "Kart over Fossum jernvärk".Beskriver situasjonen og bebyggelsen i 1739. Theodor Fossum, kartkond. 1739 (1888) rasterfil 75
Bergverk "Kart over Vold og Nenset bruk" Sam. M. Lassen 1933 rasterfil 163
Bergverk "Overdrag over Glaser Gruber og sammes Stoll." Andreas Paulsen, stiger Febr. 1823,overstrøk rasterfil 80
Bergverk "Plan over Bolvig jernverk". 1777 rasterfil
Bergverk "Profil Cort over Bruber Gruber Andreas Paulsen, stiger 1851 rasterfil 82
Bergverk "Tegning over Bredegang Grube i Gjerpen sogn i Bradsberg Amt, tilhørende Fossum jernverk". Andreas Paulsen, stiger 1829 rasterfil 80
Bergverk Kart over Fossum Hans Kragh, byfogd 1733 rasterfil 74
Bergverk Machesens Mineralogiske Beskrivelse over Biergene i Bradsbergamt med dertilhørende Carte og sex Teg" Jacob Machesen 1730 - 1810 rasterfil
Bergverk Machesens Mineralogiske Beskrivelse over Biergene i Bradsbergamt med dertilhørende Carte og sex Teg" Jacob Machesen 1730 - 1810 rasterfil 77
Bergverk Machesens Mineralogiske Beskrivelse over Biergene i Bradsbergamt med dertilhørende Carte og sex Teg" Jacob Machesen 1730 - 1810 rasterfil
Bergverk Machesens Mineralogiske Beskrivelse over Biergene i Bradsbergamt med dertilhørende Carte og sex Teg" Jacob Machesen 1730 - 1810 rasterfil
Bergverk Machesens Mineralogiske Beskrivelse over Biergene i Bradsbergamt med dertilhørende Carte og sex Teg" Jacob Machesen 1730 - 1810 rasterfil
Bergverk Machesens Mineralogiske Beskrivelse over Biergene i Bradsbergamt med dertilhørende Carte og sex Teg" Jacob Machesen 1730 - 1810 rasterfil
Bergverk Machesens Mineralogiske Beskrivelse over Biergene i Bradsbergamt med dertilhørende Carte og sex Teg" Jacob Machesen 1730 - 1810 rasterfil
Bergverk Plan over Bolvig jernverk overført til dagens kartverk. Sam. M. Lassen (1777) 1994 rasterfil 142
Bergverk Plan over Bolvik jernverk opptatt 1777 1777 rasterfil
Bergverk Stanghammer på Herre 1700t. rasterfil
Bergverk Stanghammer på Herre 1700t. rasterfil
Bergverk Stanghammer på Herre 1700t. rasterfil
Diverse kart N.P.Nielsen 1863 rasterfil
Diverse kart " Ka "Bratsbergbanen - Noragutu - Skien" Helge Gomsrud, landm. Noen kartblad er kopiert av A.H., (Drammen) 1919, 1927 rasterfil
Diverse kart "Bratsbergbanen - Noragutu - Skien" Helge Gomsrud, landm. Noen kartblad er kopiert av A.H., (Drammen) 1919, 1927 rasterfil
Diverse kart "Bratsbergbanen - Noragutu - Skien" Helge Gomsrud, landm. Noen kartblad er kopiert av A.H., (Drammen) 1919, 1927 rasterfil
Diverse kart "Bratsbergbanen - Noragutu - Skien" Helge Gomsrud, landm. Noen kartblad er kopiert av A.H., (Drammen) 1919, 1927 rasterfil
Diverse kart "Bratsbergbanen - Noragutu - Skien" Helge Gomsrud, landm. Noen kartblad er kopiert av A.H., (Drammen) 1919, 1927 rasterfil
Diverse kart "Bratsbergbanen - Noragutu - Skien" Helge Gomsrud, landm. Noen kartblad er kopiert av A.H., (Drammen) 1919, 1927 rasterfil
Diverse kart "Bratsbergbanen - Noragutu - Skien" Helge Gomsrud, landm. Noen kartblad er kopiert av A.H., (Drammen) 1919, 1927 rasterfil
Diverse kart "Bratsbergbanen - Noragutu - Skien" Helge Gomsrud, landm. Noen kartblad er kopiert av A.H., (Drammen) 1919, 1927 rasterfil
Diverse kart "Bratsbergbanen - Noragutu - Skien" Helge Gomsrud, landm. Noen kartblad er kopiert av A.H., (Drammen) 1919, 1927 rasterfil
Diverse kart "Broene 3,4 og 5, eier Skien kommune" Harald Fjære, ass.ing. 1949 rasterfil
Diverse kart "Bygdeborg på Elstrøm" Udat. rasterfil 182
Diverse kart "Flyveplass Skogplassprosjektet Solum - Telemark" Grøndal 1935 rasterfil
Diverse kart "Fløtningskart over Herrevassdragene" Helge Gomsrud, landm. 1913 rasterfil
Diverse kart "Flaadnings-Kart over Langesundsfjordens Vasdrag…" Halk, Prm.Lieut. Paa Vartpenge og undertoldbt. Ved Christiania Tolddistrikt. 1853 rasterfil
Diverse kart "Flaadnings-Kart over Langesundsfjordens Vasdrag…" Halk, Prm.Lieut. Paa Vartpenge og undertoldbt. Ved Christiania Tolddistrikt. 1853 rasterfil
Diverse kart "Forslag til Omlægning av Kloakledningerne indenom Brandstrøget" Sign. A.Collin, stadsing. 1886 Udat. rasterfil
Diverse kart "Geometrisk Kart over den af Kjøpmand Chr.H.Blom ved Gavebrev af 24.Octbr.1840 til Skien Comune….." 1840 rasterfil
Diverse kart "Grunnoppmåling Norges Statsbaner innen Øvre Gjerpen bygningsdistrikt" (Bjarne Herlofsen, oppsynsmann) (1943) rasterfil
Diverse kart "Grunnoppmåling Norges Statsbaner innen Øvre Gjerpen bygningsdistrikt" (Bjarne Herlofsen, oppsynsmann) (1943) rasterfil
Diverse kart "Kart over Borgestad Kapel og Kirkegaard m/utvidelse" Premierløitn. Olsen, Torkild Tangen, landm. 1908, 1922 rasterfil
Diverse kart "Kart over damsted med kraftstasjonstomt ved Kjærrafossen, Lardal herred, Vestfold fylke" Tore Leland, utsk.landmåler 1946 rasterfil
Diverse kart "Kart over den prosjekterede Jernbanelinje gjennom Skien" L.Bodahl & Co lith off. 1884 rasterfil
Diverse kart "Kart over flyveplassområdet Skogplassene" Udat.(1934) rasterfil
Diverse kart "Kart over Gjemsø - Klosterø" Const. Amtsconducteur Capitaine Hagerup. 1876 rasterfil
Diverse kart "Kart over gnr.39, bnr.4 Røra badeplass tilhørende Skien kommune" Tore Leland, utsk.landmåler 1947 rasterfil
Diverse kart "Kart over Høidepartiet mellom Gjerpens Prestegaard og Lagmandsgaarden" Theodor 1919 rasterfil
Diverse kart "Kart over Interessentskabets Eiendom paa Brækkejordet" Franz Aubert, premierløitnant Udat.(1875) rasterfil 186
Diverse kart "Kart over Johannes Kirkegård samt Jordstykket Republikken" J.O.Apelnes (sign.) 1895 rasterfil
Diverse kart "Kart over Kapitel-Bjerget" Signert A.Collin, stadsing. 1884 rasterfil
Diverse kart "Kart over Klosterøen" Udat.(1886?) rasterfil
Diverse kart "Kart over området rundt Gjerpen kirke" Kristian Bjørgul, utsk.landm. 1933 rasterfil
Diverse kart "Kart over Skien kommunes Badepl. På Røra i Eidanger" Arnold Gomsrud, landm. Kopiert av J.Bettum 1939, 1940 rasterfil
Diverse kart "Kart over Skiens Pindestolfabriks Tomter Gd.no4, BrugsNo.28, Mæla og Gd.No.4, Br.No.99 søndre Mæla" Theodor Fossum, beskikket konduktør. Kopiert av Guttorm Hol 1900 rasterfil
Diverse kart "Kart over Skiens Pindestolfabriks Tomter i Gjerpen med Omgivelser" Kopiert av Guttorm Hol 1/11 1907 rasterfil
Diverse kart "Kart over Skiens Pindestolfabriks Tomter i Gjerpen med Omgivelser" Kopiert av Guttorm Hol 1/11 1907 rasterfil
Diverse kart "Kart over Terrængomraade ved Gjerpen Kirke" Theodor Fossum, fylkeskond. 1919 rasterfil
Diverse kart "Kart over Vand- og Kloakledningerne indenom Brandstrøget i Skien" Udat. rasterfil
Diverse kart "Kart over Øen Munken i Helgen" (Hans Vasdal, ingeniør) Udat. (1900) rasterfil
Diverse kart "Kilebygda kirkegård" O.S.Tjørnstøl 1942 rasterfil
Diverse kart "Kroki mellem Skien og Mustvedt" "Copieret av Richard Arnold 1870", stadsing. Udat. rasterfil
Diverse kart "Kroki over Brække og Fjærestranden" H.Christie Udat. rasterfil 132
Diverse kart "Lerkupelven" T.Klem, ingeniør 1894 rasterfil
Diverse kart "Lerkupelven" T.Klem, ingeniør 1894 rasterfil
Diverse kart "Lerkupelven" T.Klem, ingeniør 1894 rasterfil
Diverse kart "Luxefjeld Kirkegaard" Torkild Tangen, landm. 1929 rasterfil
Diverse kart "Nordre-Brekkejordet" "Copiert af Richard Arnold" stadsing. 1870 rasterfil
Diverse kart "Plan Karta övfer Börse Sjö och Närliggande Terrain samt Föreslagen sänking...." C.E Norström, kapt.(sign.Chr.Randers 21/10 1905) 1847 rasterfil
Diverse kart "Situationsplan over den nye Kirketomt i Skien" Udat.(1890) rasterfil
Diverse kart "Skiens Dampreberbanes Tomter" Udat.(1890) rasterfil
Diverse kart "Stadsingeniørens Forslag til Gaslygternes Emplacement i Brandstrøket" 3/8 1887 rasterfil
Diverse kart "Veien mellom Gjerpen Kirke og Lagmannsgaarden" H.B.(?) 1920 rasterfil
Diverse kart "Vognm. Isak Larsens Løkke med paalagt de overhvælvede Lortebæk"(tekst på konvolutt) Sign. 10.Desember 1888 A.Collin, stadsing. Udat. rasterfil
Reguleringer "Kart over Kværndalsgaden i Skien" (Skien Stadsingeniørkontor) 1883 rasterfil
Reguleringer "Kart over Lillejordet og en Deel af Blegebakken samt forslag til Anlæg af nye Gader" Johs. Tullin Thams, ing. løy H.Arentztnant, sign.8. feb. 1861 1859 rasterfil
Reguleringer "Kopi af Reguleringskartet over Kvartalene hvori Gasværket er beliggende" 1890 rasterfil
Reguleringer "Regulering for Skiens by" Lars Sørensen Bodahl, ass. v/Flødningsvæsenet i Skiensvassdraget Udat. (1887) rasterfil
Reguleringer "Reguleringskart over Præstegaardsjordet, etc." Skien Stadsingeniørkontor, juni 1882 1882(?) rasterfil
Reguleringer "Søboderne regulert 1854" Copi af Richard Arnold 1871, stadsing. 1854 rasterfil
Reguleringer Ingen ? (1882 - 1886) rasterfil
Reguleringer Ingen ? (1882 - 1886) rasterfil
Reguleringer Kart over området ved Marensro Sign. 11.juli 1884, A.Collin, stadsing. (1884) rasterfil
Reguleringer Kart over Skien Den private Opmaaling, Kr.a. 1900 rasterfil
Reguleringer Kopi av arkitekt Langes reguleringsutkast(Gimsøy). (Skien Stadsingeniørkontor) 1919 rasterfil
Reguleringer Ny folkeskole på Banejordet. Modifisert reg.utkast. (Skien Stadsingeniørkontor) 1919 rasterfil
Reguleringer Parti av nordvestre bydel før brannen i 1886 Udat.(1884) rasterfil
Reguleringer Regulering av eiendommen "Roligheten" 1900 rasterfil
Reguleringer Regulering som omfatter Marenro Udat.(1880) rasterfil
Sentrum og tettbegygde strøk "Borgestad Bygningskommune. Reguleringsplan for Borgestad - Menstad Bygningskommune" Teknisk Opmaalings Byraa, v/Wilkens, Sandefjord 1934 rasterfil
Sentrum og tettbegygde strøk "Byområdets utstrekning i middelalderen" Siri Myrvoll Lossius 1977 rasterfil 18
Sentrum og tettbegygde strøk "Byområdets utstrekning i middelalderen" Siri Myrvoll Lossius 1977 rasterfil 19
Sentrum og tettbegygde strøk "Cart over Skien med nærmeste omliggende Egn" Rentegnet av Jens Per Jensen, ark. og konservator 1832-35 / 1976 rasterfil 30
Sentrum og tettbegygde strøk "Carte over Haufnen ved Scheen" Siri Myrvoll Lossius, mag. art. 1681 rasterfil 20
Sentrum og tettbegygde strøk "Commitionen for Skiens Broenes Regulering den 28de Octobr 1821" Copi tegnet av A.U.Hersleb 1821 rasterfil 145
Sentrum og tettbegygde strøk "Den nye Tomtefordeling i det afbrændte Strøg af Skien". Signert F.Næser Udat.(1886) rasterfil
Sentrum og tettbegygde strøk "Den vedtagne reguleringsplan for Skiens By". Udat.(1886) rasterfil 40
Sentrum og tettbegygde strøk "Geometrisk Cart over Byen Schien med næst omliggende Egn" Det Norske Jæger Corps. Rentegnet av Jens Per Jensen, ark. og konservator 1796 rasterfil 28
Sentrum og tettbegygde strøk "Geometrisk Cart over Byen Schien med næst omliggende Egn" Det Norske Jæger Corps. Rentegnet av Jens Per Jensen, ark. og konservator 1796 rasterfil 30
Sentrum og tettbegygde strøk "Geometrisk Cart over Byen Schien med næst omliggende Egn" Det Norske Jæger Corps. Rentegnet av Jens Per Jensen, ark. og konservator 1796 rasterfil 27
Sentrum og tettbegygde strøk "Geometrisk Cart over Byen Schien med næst omliggende Egn" Det Norske Jæger Corps. Rentegnet av Jens Per Jensen, ark. og konservator 1796 rasterfil 29
Sentrum og tettbegygde strøk "Historisk kart over Skien og nærmeste omegn" Jonas Hanssen, adjunkt Udat. rasterfil 17
Sentrum og tettbegygde strøk "Kart over aktieselskaberne TOLLESKOVEN og FOSSESTADS eiendomme i Solum Helge Gomsrud, landmåler 1904 rasterfil
Sentrum og tettbegygde strøk "Kart over brandstrøket" Kristian Moen, avd. leder oppm.avd. i Skien kommune til 1964 1886 rasterfil
Sentrum og tettbegygde strøk "Kart over den paatænkte Brandkommune paa Gjemsø og Kjærringteigen i Solum" Helge Gomsrud, landmåler 1912 rasterfil
Sentrum og tettbegygde strøk "Kart over det regulerede Brandstrøg i Skien" Udat. (1886) rasterfil
Sentrum og tettbegygde strøk "Kart over det regulerede Branstrøk i Skien" 1886 ? rasterfil
Sentrum og tettbegygde strøk "Kart over en del av Skiens Centrum før branden i 1886" Kristian Moen, avd. leder oppm.avd. i Skien kommune til 1964 1886 rasterfil
Sentrum og tettbegygde strøk "Kart over en parcel af Frogner i Gjerpen Gomsruds Opmaaling 1914 rasterfil
Sentrum og tettbegygde strøk "Kart over Nedre Solum byggningsdistrikt i Telemark" Arnold Gomsrud 1936-39 rasterfil
Sentrum og tettbegygde strøk "Kart over Nedre Solum byggningsdistrikt i Telemark" Arnold Gomsrud 1936-39 rasterfil
Sentrum og tettbegygde strøk "Kart over Nedre Solum byggningsdistrikt i Telemark" Arnold Gomsrud 1936-39 rasterfil
Sentrum og tettbegygde strøk "Kart over Nedre Solum byggningsdistrikt i Telemark" Arnold Gomsrud 1936-39 rasterfil
Sentrum og tettbegygde strøk "Kart over Skien Udat. rasterfil
Sentrum og tettbegygde strøk "Kart over Skien 1848 rasterfil
Sentrum og tettbegygde strøk "Kart over Skien 1917 rasterfil
Sentrum og tettbegygde strøk "Kart over Skien Udat. rasterfil
Sentrum og tettbegygde strøk "Kart over Skien Udat. rasterfil
Sentrum og tettbegygde strøk "Kart over Skien med nærmeste Omegn" Hother Bøttger, statskonduktør, Rentegnet av Jens P. Jenssen 1848 rasterfil 33
Sentrum og tettbegygde strøk "Kart over Skien udarbeidet til brug for Assuranceselskaberne" Krums Opmaalingskontor, Kr.a. 1905 rasterfil
Sentrum og tettbegygde strøk "Kart over Skien udarbeidet til brug for Assuranceselskaberne." Krums Opmaalingskontor, Kr.a. 1905 rasterfil
Sentrum og tettbegygde strøk "Kart over Skien udarbeidet til brug for Assuranceselskaberne." Krums Opmaalingskontor, Kr.a. 1905 rasterfil 46
Sentrum og tettbegygde strøk "Kart over Skien" Ing. Dahl`s Opmaaling, Kr.a. 1917, ajour 1930 rasterfil 148
Sentrum og tettbegygde strøk "Kart over Skien" Ing. Dahl`s Opmaaling, Kr.a. 1917, ajour 1930 rasterfil
Sentrum og tettbegygde strøk "Kart over Skien" Udat.,1917-1930 rasterfil
Sentrum og tettbegygde strøk "Kart over Skien" Ing. Dahl`s Opmaaling, Oslo Ajour 1953 og 1967 rasterfil
Sentrum og tettbegygde strøk "Kart over Skien" Ing. Dahl`s Opmaaling, Kr.a. 1917, ajour 1930 rasterfil
Sentrum og tettbegygde strøk "Kart over Skien" 7 blader med beskrivende tekst i SKO 505,11. Gjengitt i Jensen 1965 s. 11. 1896-1907 rasterfil
Sentrum og tettbegygde strøk "Kart over Skien" Den private Opmaaling, Kr.a. 1900 rasterfil
Sentrum og tettbegygde strøk "Kart over Skien" 7 blader med beskrivende tekst i SKO 505,11. Gjengitt i Jensen 1965 s. 11. 1896-1907 rasterfil
Sentrum og tettbegygde strøk "Kart over Skien" Den private Opmaaling, Kr.a. Udat. rasterfil
Sentrum og tettbegygde strøk "Kart over Skien" Ing. Dahl`s Opmaaling, Kr.a. 1917, ajour 1930 rasterfil
Sentrum og tettbegygde strøk "Kart over Skien" Den private Opmaaling, Kr.a. Udat. rasterfil
Sentrum og tettbegygde strøk "Kart over Skien" Krums Opmaalingskontor, Kr.a. 1889 rasterfil 41
Sentrum og tettbegygde strøk "Kart over Skien" Den private Opmaaling, Kr.a. Udat. rasterfil 49
Sentrum og tettbegygde strøk "Kart over Skien" 7 blader med beskrivende tekst i SKO 505,11. Gjengitt i Jensen 1965 s. 11. 1896-1907 rasterfil 43
Sentrum og tettbegygde strøk "Kart over Skien" Ing. Dahl`s Opmaaling, Kr.a. 1917, ajour 1930 rasterfil
Sentrum og tettbegygde strøk "Kart over Skien" Den private Opmaaling, Kr.a. Udat. rasterfil
Sentrum og tettbegygde strøk "Kart over Skien" 7 blader med beskrivende tekst i SKO 505,11. Gjengitt i Jensen 1965 s. 11. 1896-1907 rasterfil
Sentrum og tettbegygde strøk "Kart over Skien" Trykt og utgitt på Adelsteen Knudsens forlag 1868 rasterfil 36
Sentrum og tettbegygde strøk "Kart over Skien" Udat.(1881-82) rasterfil
Sentrum og tettbegygde strøk "Kart over Skiens Brandstrøk før Branden 1886" Kristian Moen, avd. leder oppm.avd. i Skien kommune til 1964 1886 rasterfil
Sentrum og tettbegygde strøk "Kart over Skiens Præstegaard med tilgrænsende Deel av byen." Signert av H.Arentz 1848 1848 rasterfil 165
Sentrum og tettbegygde strøk "Kart over Søndre Falkum og Fartangen (hovedsakelig efter stadsingeniørkontorets materiale)" Skiens Stadsingeniørkontor. Sign. Guttorm Hol/G d 1916 rasterfil
Sentrum og tettbegygde strøk "Kart over Vandledningen i Skien" Signert R.Arnold 1866. Rentegnet av Torkjell Jore, ass. V/bying.kontoret 1955 1866 rasterfil 35
Sentrum og tettbegygde strøk "Kart utvisende den nye matrikul i Skien" Krum`s Opmaaling, Kr.a. Ajour 1919 rasterfil 50
Sentrum og tettbegygde strøk "Markedspladsen" "Signert R.Arnold 23/2 -66" Udat. rasterfil 190
Sentrum og tettbegygde strøk "Ongeferlich Teigning giort efter Øyesiun over Passagen fra Schiens bye til Fiere stranden…" Christian Bergh, amtmann (kopi av org.:Kari Kirsten Ruud) 1727 / 1951 rasterfil 23
Sentrum og tettbegygde strøk "Oversiktskart over Tolnes og Gråtenmoen byggedistrikter i Solum" Arnold Gomsrud 1936-39, suppl. 1955 rasterfil
Sentrum og tettbegygde strøk "Oversiktskart over Tolnes og Gråtenmoen byggedistrikter i Solum" Arnold Gomsrud 1936-39 rasterfil
Sentrum og tettbegygde strøk "Prosjekt" Skien 1000 år". Rekonstruksjon av opprinnelig strandlinje og topografi omkr.år 1000" Oppm.avd. Skien kommune 1998 rasterfil 18
Sentrum og tettbegygde strøk "Reguleringsplan for by." Lars Bodahl, ass. V/Flødningsvæsenet i Skiensvassdraget. Udat.(1886) rasterfil
Sentrum og tettbegygde strøk "Skien Telemark province Detailed sketch no, 12 Britisk etteretningsvesen 1942-44 rasterfil 151
Sentrum og tettbegygde strøk "Skien" Ing. Dahl`s Opmaaling, Oslo 1946 rasterfil
Sentrum og tettbegygde strøk "Skien`s gatenett før og etter bybrannen 1886" Navn satt på av Birger Øvrum, Skien 1886, 1974 rasterfil
Sentrum og tettbegygde strøk "Sporveielinjerne Konkurranceplan". (MOTTO TELEMARK) Den Private Opmaaling, Kr.a. 1917, 1923 rasterfil 150
Sentrum og tettbegygde strøk Borgestad kartverk Arnold Gomsrud, Landmåler 1950 rasterfil
Sentrum og tettbegygde strøk Borgestad kartverk Teknisk Opmaalings Byraa v/ Wilkens, Sandefjord 1931 rasterfil
Sentrum og tettbegygde strøk Borgestad kartverk Arnold Gomsrud, Landmåler 1950 rasterfil
Sentrum og tettbegygde strøk Borgestad kartverk Arnold Gomsrud, Landmåler 1950 rasterfil
Sentrum og tettbegygde strøk Borgestad kartverk Teknisk Opmaalings Byraa v/ Wilkens, Sandefjord 1931 rasterfil
Sentrum og tettbegygde strøk Borgestad kartverk Teknisk Opmaalings Byraa v/ Wilkens, Sandefjord 1931 rasterfil
Sentrum og tettbegygde strøk Borgestad kartverk Teknisk Opmaalings Byraa v/ Wilkens, Sandefjord 1931 rasterfil
Sentrum og tettbegygde strøk Borgestad kartverk Teknisk Opmaalings Byraa v/ Wilkens, Sandefjord 1931 rasterfil
Sentrum og tettbegygde strøk Borgestad kartverk Teknisk Opmaalings Byraa v/ Wilkens, Sandefjord, Ajourført av div. firma. 1948-58 rasterfil
Sentrum og tettbegygde strøk Borgestad kartverk Teknisk Opmaalings Byraa v/ Wilkens, Sandefjord, Ajourført av div. firma. 1948-58 rasterfil
Sentrum og tettbegygde strøk Borgestad kartverk Teknisk Opmaalings Byraa v/ Wilkens, Sandefjord, Ajourført av div. firma. 1948-58 rasterfil
Sentrum og tettbegygde strøk Borgestad kartverk Teknisk Opmaalings Byraa v/ Wilkens, Sandefjord, Ajourført av div. firma. 1948-58 rasterfil
Sentrum og tettbegygde strøk Borgestad kartverk Teknisk Opmaalings Byraa v/ Wilkens, Sandefjord, Ajourført av div. firma. 1948-58 rasterfil
Sentrum og tettbegygde strøk Borgestad kartverk Teknisk Opmaalings Byraa v/ Wilkens, Sandefjord 1931 rasterfil
Sentrum og tettbegygde strøk Borgestad kartverk Teknisk Opmaalings Byraa v/ Wilkens, Sandefjord, Ajourført av div. firma. 1948-58 rasterfil
Sentrum og tettbegygde strøk Borgestad kartverk Teknisk Opmaalings Byraa v/ Wilkens, Sandefjord 1931 rasterfil
Sentrum og tettbegygde strøk Borgestad kartverk Teknisk Opmaalings Byraa v/ Wilkens, Sandefjord, Ajourført av div. firma. 1948-58 rasterfil
Sentrum og tettbegygde strøk Borgestad kartverk Teknisk Opmaalings Byraa v/ Wilkens, Sandefjord, Ajourført av div. firma. 1948-58 rasterfil
Sentrum og tettbegygde strøk Borgestad kartverk Teknisk Opmaalings Byraa v/ Wilkens, Sandefjord, Ajourført av div. firma. 1948-58 rasterfil
Sentrum og tettbegygde strøk Borgestad kartverk Teknisk Opmaalings Byraa v/ Wilkens, Sandefjord 1931 rasterfil
Sentrum og tettbegygde strøk Borgestad kartverk Arnold Gomsrud, Landmåler 1950 rasterfil
Sentrum og tettbegygde strøk Borgestad kartverk Teknisk Opmaalings Byraa v/ Wilkens, Sandefjord, Ajourført av div. firma. 1948-58 rasterfil
Sentrum og tettbegygde strøk Borgestad kartverk Teknisk Opmaalings Byraa v/ Wilkens, Sandefjord 1931 rasterfil
Sentrum og tettbegygde strøk Borgestad kartverk Teknisk Opmaalings Byraa v/ Wilkens, Sandefjord 1931 rasterfil
Sentrum og tettbegygde strøk Borgestad kartverk Teknisk Opmaalings Byraa v/ Wilkens, Sandefjord, Ajourført av div. firma. 1948-58 rasterfil
Sentrum og tettbegygde strøk Borgestad kartverk Teknisk Opmaalings Byraa v/ Wilkens, Sandefjord 1931 rasterfil
Sentrum og tettbegygde strøk Byutvidelsen 1916 Gråtenmoen/Gjemsø Udat. rasterfil
Sentrum og tettbegygde strøk Byutvidelsen i 1916 Udat. (1916) rasterfil
Sentrum og tettbegygde strøk Eiendomskart over sentrum Udat. rasterfil
Sentrum og tettbegygde strøk Forslag til Tomtefordeling i Brandstrøket i Skien". Nr. 47 F.Næser. Rentegnet av Knut Nyhus, Skien oppm.vesen Udat.(1886), 1969 rasterfil
Sentrum og tettbegygde strøk Gjerpen kartverk Ing. Dahl`s Opmaaling m.fl. 1943-51(+ajourm.)