Planident Plannavn Plantype Planstatus Ikrafttredelsesdato
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1001 Brønnstadbukta Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 14.05.1970
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1002 Sildevika Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 27.05.1970
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1003 Ferie- og friluftsområde på Moen, Bjønnes Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 23.03.1977
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1004 Bjønnes, Solvik Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 23.05.1996
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1005 Solvika gård Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 18.06.1998
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1006 Vissevåg Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 24.10.2002
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1007 Røraåsen Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 18.06.2003
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1008 Røtuaosen Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 22.06.2006
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1009 Lillegården Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 04.03.2010
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 101 Reg.endring over en del av Kvernkås i Solum (Heigata m.m.) Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 06.05.1966
Vis info 1010 Område nordvest for Lillegårdskrysset. Eldre reguleringsplan Utgått/erstattet
Vis info 1011 Felt B9 i Røraåsen Detaljregulering Utgått/erstattet
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1012 Olavsberget camping Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 18.06.2009
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1013 Haslerlia Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 10.06.2021
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1014 Gang- og sykkelveg Hasler-Døvika Detaljregulering Planlegging igangsatt
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1015 Lajordet Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 08.05.2014
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1016 Solbakkmoen Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 15.06.2023
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1017 Solbakken - Kjerkebukta Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 15.06.2023
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1018 Røra Søndre Detaljregulering Planlegging igangsatt
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1019 Sommerro ved Seivall Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 10.06.2021
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 102 Del av Bjørndalen m.m Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 12.09.1975
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1020 Blåbæråsen hytteområde Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 16.06.2022
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1021 Rørakollen Detaljregulering Planlegging igangsatt
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 103 Knardalstrand Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 18.06.1985
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 104 Langgata 20 m. fl. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 15.04.1974
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 105 Industriareal m.m. Vestheimvegen - Porsgrunnsvegen Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 11.09.1975
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 106 Langgata 5 og Smedgata 12 m.fl. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 11.09.1975
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 107 Bjørndalen Industrifelt Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 12.09.1975
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 108 Område mellom Moldhaugv., Vestheimv., Skogv., Vemmernv.og Kirkegata, Porsgrunn Vest Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 23.02.1995
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 109 Nedre Tollnes Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 12.11.1982
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 110 Nedre Knardalstrand Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 18.03.1983
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1101 Myrhaug Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 09.03.1970
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1102 Hjertevika Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 10.12.1972
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1103 Småbåthavn ved Halvarp Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 10.12.1979
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1104 Langangen Øst Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 20.08.1996
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1105 Ny atkomstveg fra E18 til Tvedalen industriområde Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 20.03.1997
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1106 Auen Øst Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 11.11.1997
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1107 Halvarp Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 17.06.2004
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1108 Sagåsen Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 14.09.2006
Vis info 1109 E18 Vestfold gr - Langangen Eldre reguleringsplan Utgått/erstattet 21.07.2007
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 111 Moldhaugen nord Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 30.04.1987
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1110 Bassebo steinbrudd Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 13.03.2013
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1111 E18 Vestfold grense - Langangen, omregulering Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 11.09.2008
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1112 Halvarp Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 21.01.2016
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1113 Lønnebakke næringsområde Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 15.04.2020
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1114 Solheim i Langangen Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 18.05.2017
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1116 Ny adkomst til Bassebo steinbrudd Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 10.06.2021
Vis info 1117 Sundåsen Detaljregulering Overstyrt
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1118 E18 Lanner-Langangen Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 25.04.2019
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1119 Auen Detaljregulering Planlegging igangsatt
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 112 Ny RV 354 Porsgrunn bru - Bygrensa Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 16.06.1988
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1120 Kjennskogen masseuttak Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 20.10.2022
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 113 Del av kvartalet Porsgata/Solumsgata/Langgata/Linaaes gate Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 28.09.1989
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 114 Bjørndalen nord Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 03.05.1990
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 115 Boligområde ved krysset Moldhaugvegen - Vestheimvegen Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 29.10.1992
Vis info 116 Lahelle brygge Eldre reguleringsplan Utgått/erstattet 30.09.1993
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 117 Deler av eiendommen gnr 123 / bnr 13, gnr 223/ bnr 53 Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 29.09.1994
Vis info 118 Industri Vest - Del 1 Eldre reguleringsplan Utgått/erstattet 29.09.1994
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 119 Endring av Storvegen 55 og 57 (industriareal m.m.og samleåre fra Vestheimvegen til Porsgrunnsvegen) Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 11.09.1975
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 120 Omsorgssenter og servicesenter på Vestsiden Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 23.02.1995
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1201 Fylkesveg H-1 Bjørkedalsvegen fra Bjørkedal skole til Siljan Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 31.10.1991
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1202 Haugtun Bebyggelsesplan ihht kommunepl. arealdel Endelig vedtatt arealplan 17.11.1999
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1203 Kvestad - Fosse Bebyggelsesplan ihht kommunepl. arealdel Endelig vedtatt arealplan 16.02.2000
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1204 Bjørkedal stasjon, skoletomta Bebyggelsesplan ihht kommunepl. arealdel Endelig vedtatt arealplan 22.08.2000
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1205 Kvestadåsen Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 26.02.2004
Vis info 1206 Lundehegnene Eldre reguleringsplan Utgått/erstattet
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1207 Kvestadkollen Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 15.06.2017
Vis info 1208 Kjølsrød i Bjørkedalen Detaljregulering Utgått/erstattet
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 121 Ny RV 354 Drangedalsvegen - Linaaesgates forlengelse med tilliggende arealer Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 23.05.1995
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 122 Lahelle brygge Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 20.06.2002
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 123 Tørmogata 21-23 Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 23.05.1996
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 124 Lahelle Industri, Porsgrunn. Bebyggelsesplan ihht. Reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 19.06.1996
Vis info 125 Kvartal mellom Lindaaesgt, Drangedalsvegen, Heigata og Hagmannsgate Eldre reguleringsplan Utgått/erstattet 28.08.1997
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 126 Numme og Handeland Gartneri, Bjørndalsjordet Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 29.04.1999
Vis info 127 Monradskås, Frydentopp Eldre reguleringsplan Utgått/erstattet 01.02.2001
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 128 Porsgrunn Næringspark (Industri Vest del 1 og utvidet område) Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 20.09.2001
Vis info 129 Vessia brygge Eldre reguleringsplan Utgått/erstattet 04.07.2002
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 130 Klyvejordet, Vestsia hageby Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 24.01.2002
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1301 Setrehaugen Bebyggelsesplan ihht kommunepl. arealdel Endelig vedtatt arealplan 19.01.2000
Vis info 131 Hagmannsgate 5 Eldre reguleringsplan Utgått/erstattet 24.01.2002
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 132 Toppen, Porsgrunn vest Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 21.02.2002
Vis info 133 Lahelle nord Eldre reguleringsplan Utgått/erstattet 27.02.2003
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 134 Eikelund området Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 12.10.2006
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 135 Frydentopp Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 27.05.2010
Vis info 136 Høyås og østre del av Skogvegen Eldre reguleringsplan Utgått/erstattet
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 137 Vestsiden brygge - Lahelle nord Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 21.06.2007
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 138 Lahelle sør Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 04.04.2013
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 139 Vestregate og Kirketjernet Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 16.09.2010
Vis info 140 Elvegata Eldre reguleringsplan Utgått/erstattet
Vis info 1401 Kommuneplanens arealdel 2007-2020 Kommuneplanens arealdel Utgått/erstattet 06.11.2008
Vis info 1402 Kommunedelplan Bergsbygda Kommunedelplan Utgått/erstattet 18.06.2009
Vis info 1403 Kommuneplanens arealdel for Porsgrunn kommune 2014-2025 Kommuneplanens arealdel Utgått/erstattet 26.03.2015
Vis info 1404 Generalplan 1976-1983 Kommuneplanens arealdel Utgått/erstattet 28.09.1978
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1405 E18 Langangen - Bamble Kommunedelplan Endelig vedtatt arealplan 03.09.2015
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1406 Kommuneplanens arealdel 2018-2030 Kommuneplanens arealdel Endelig vedtatt arealplan 13.06.2019
Vis info 1407 Kommuneplanens arealdel 1987-1995 Kommuneplanens arealdel Utgått/erstattet 08.12.1988
Vis info 1408 Kommuneplanens arealdel 1995-2003 Kommuneplanens arealdel Utgått/erstattet 15.02.1996
Vis info 1409 Kommuneplanens arealdel Kommuneplanens arealdel Utgått/erstattet 15.06.2000
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 141 Barnehage/boliger Vestsiden - Lahelle Nord Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 18.06.2009
Vis info 1410 Kommunedelplan for Heistad/Brattås/Skjelvik Kommunedelplan Utgått/erstattet 18.06.2003
Vis info 1411 Kommunedelplan for Kjølnes skole- og idrettsområde m.m. Kommunedelplan Utgått/erstattet 29.03.2001
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1412 Sykkelekspressveg Kommunedelplan Trukket/Uaktuell
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1413 RV36 Kommunedelplan Trukket/Uaktuell
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1414 Kommunedelplan for grønnstruktur og friluftsliv Kommunedelplan Trukket/Uaktuell
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1415 Kommuneplanens arealdel 2024-2036 Kommuneplanens arealdel Planlegging igangsatt
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 142 Knarrdalstrand renseanlegg Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 15.10.2009
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 143 Porsgrund Porselænsfabrik Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 10.02.2011
Vis info 144 Knarrdalstrand Renseanlegg2 Detaljregulering Utgått/erstattet
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 145 Et område med Pors stadion Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 15.06.2017
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 146 Klyvejordet på Vestsiden Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 26.03.2015
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 147 Mindre endring av 134 Eikelundområdet Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 19.08.2014
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 148 Porsgrunn mekaniske verksted Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 16.06.2022
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 149 Lahelle vest Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 16.06.2016
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 150 Bjørndalen Næringsområde Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 10.11.2016
Vis info 151 Et område mellom Pors stadion og Porsgrunnsvegen (avbrutt) Detaljregulering Overstyrt
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 152 Elvetunet Detaljregulering Planlegging igangsatt
Vis info 153 PP-senteret Detaljregulering Overstyrt
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 154 Powerhouse Porsgrunn næringspark Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 16.02.2017
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 155 Storvegen 33-35 Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 19.03.2020
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 156 Gang- og sykkelbru over elva Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 13.06.2019
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 157 Vestsiden terrasse Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 19.03.2020
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 158 Fredbovegen Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 06.02.2020
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 159 Pors-tomta Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 17.03.2022
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 160 Drangedalsvegen 13 m.fl. Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 17.10.2022
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 161 Smedgata 33 Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 16.03.2023
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 162 Kirketjernet og Vestregate Detaljregulering Planlegging igangsatt
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 163 Elvegata Elvesiden Detaljregulering Planforslag
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 164 Anders Baars veg Detaljregulering Planlegging igangsatt
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2000 Studentboliger Kjølnes USN Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 15.06.2023
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2001 Farmannvegen boliger Detaljregulering Planlegging igangsatt
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2002 Lunderingen 1 - 5 Detaljregulering Planlegging igangsatt
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2004 Tråholt Detaljregulering Planforslag
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2005 Stasjonsvegen Detaljregulering Planlegging igangsatt
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2006 Kvartal Sverresgate, Skolegata, Olavsgate og Aallsgate Detaljregulering Planlegging igangsatt
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2007 Grenlandsporten dagligvare Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 31.08.2023
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2009 Hukenkvartalet Detaljregulering Planlegging igangsatt
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 201 Kjølnesområdet, skole og idrettsenter for Porsgrunn Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 19.06.1969
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2011 Stridsklev lokalsenter Detaljregulering Planlegging igangsatt
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2012 Heistaddalen Detaljregulering Planlegging igangsatt
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2014 Øst for Skippergata 4 Detaljregulering Planlegging igangsatt
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2016 Versvikvegen 6A næringsområde Detaljregulering Planlegging igangsatt
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2017 Drangedalsvegen 102-116 Detaljregulering Planlegging igangsatt
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 202 Tårnfjellet Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 17.11.1970
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 203 Breidablikk Terrasse Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 14.10.1977
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 204 Sandtaket og del av Breidablikkbakken Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 18.07.1978
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 205 Kvartalet Lilleelva, Porsgrunnselva, Assuransegata og Hovenggata Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 18.03.1983
Vis info 206 Gartneri på Hovenga Eldre reguleringsplan Utgått/erstattet 30.10.1986
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 207 Kvartalet Nyorkgt., Poppelvegen, Iduns veg og Ligata Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 27.11.1986
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 208 RV.36, Hovenggata , Ligata, Bygrensa med tilliggende arealer Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 23.05.1991
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 209 Liane og nordre del av Hovenga Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 28.01.1993
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 210 Kvartalet Slottsbrugt, Hovenggt, Assuransegt. og Storgata Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 07.05.1992
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 211 Område S1 og S2 Hovenga Bebyggelsesplan ihht. Reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 09.03.1994
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 212 Studentboliger i Teknikergata Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 26.09.1995
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 213 Støperibakken 1 Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 15.02.1996
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 214 Liane gnr. 382 bnr 6 Bebyggelsesplan ihht. Reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 19.06.1996
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 215 Osebakken Vest, midtre del Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 12.09.1996
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 216 Storgata 180-188 Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 29.01.1998
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 217 Gartnerløkka Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 27.01.2000
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 218 Del av Osebakken avgrenset av Storgata, Ligata og jernbanen Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 08.06.2000
Vis info 219 Område NB1 innenfor reg.plan for Liane og Nordre del av Hovenga Eldre reguleringsplan Utgått/erstattet
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 220 Område NB2 innenfor reg.plan for Liane og Nordre del av Hovenga Bebyggelsesplan ihht. Reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 23.01.2002
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 221 Område O1 innenfor reg.plan for Liane og Nordre del av Hovenga, Borgehaven Bebyggelsesplan ihht. Reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 23.01.2002
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 222 Område begrenset av Liane, Skauens gate og ICA, (allmennyttig formål, mv) Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 25.10.2001
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 223 Område begrenset av Osebrogt, Storgt. Slottsbrugt. og Hovenggata (Funnemark) Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 25.10.2001
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 224 Kjølnesområdet Bebyggelsesplan ihht. Reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 27.11.2001
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 225 Eiendommen gnr 382/bnr 12, Liane på Hovenga(Sølen-Grønvold) Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 20.09.2001
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 226 Liane 16 Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 25.04.2002
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 227 Skauensgt. 7 gnr 200/ bnr 2118 Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 30.05.2002
Vis info 228 Område A1 innenfor reg.plan for Liane og Nordre del av Hovenga Eldre reguleringsplan Utgått/erstattet 28.11.2002
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 229 Nordre Bråten Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 28.11.2002
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 230 Område NB1og parsell av ny fv H32 m.m. innenfor reg.plan for Liane og Nordre Hovenga Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 27.02.2003
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 231 Område NB3 innenfor reg.plan for Liane og Nordre del av Hovenga Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 17.06.2004
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 232 Område avgrenset av Storgata. Teknikergata, Skiensgata og Kullhusbakken Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 01.06.2006
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 233 Del av Skaugen Gård (Skauensgt) Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 14.04.2005
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 234 Liane 61, del av Liane/nordre del av Hovenga Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 27.10.2005
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 235 Nordre del av Hovenga, gnr/bnr 376/16 m.fl. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 24.05.2007
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 236 Lokalsenter på Hovenga Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 21.06.2007
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 237 Et område ved Rolandvegen/Grenlandsgate Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 09.07.2009
Vis info 238 Kleppvn. 13 Eldre reguleringsplan Utgått/erstattet
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 239 Dr. Munks gate Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 17.06.2010
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 240 Rolandvegen 20 Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 21.10.2010
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 241 Osebakken Park Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 03.09.2015
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 242 Skaugensgate 13 Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 14.06.2012
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 243 Breidablikkbakken 28 Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 27.11.2010
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 244 Fylkesveg 32 Gimlevegen Augestadvegen. Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 04.04.2013
Vis info 245 Kullhusbakken 1 Detaljregulering Utgått/erstattet
Vis info 246 Studentboliger Kjølnes Detaljregulering Utgått/erstattet
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 247 Arealet mellom Slottsbrugt.-Grenmarsgate-Jernbanen og Bratsbergvegen Eldre reguleringsplan Opphevet 01.07.1963
Vis info 248 Gamle Teknikern Detaljregulering Utgått/erstattet
Vis info 249 Kullhusbakken vest - skrinlagt Detaljregulering Utgått/erstattet
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 250 Kjølnes Nord Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 16.06.2016
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 251 Borgeskogen Sør Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 16.02.2017
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 252 Del av Osebakken- Linnajordet Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 16.03.2017
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 253 FV32 Gimle- Augestad omregulering Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 15.11.2018
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 254 Aaltvet bru Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 14.06.2018
Vis info 255 Tårnfjellvegen Borgeåsen Detaljregulering Overstyrt
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 256 Fv32 bussholdeplass Sandbakken Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 08.11.2019
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 257 Turveg langs elva Osebakken - kommunegrense Skien Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 28.05.2020
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 258 Gangbro Vidarsgate Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 13.12.2018
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 259 Elverhøy Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 11.02.2021
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 260 Forretningsområde Dr.Munks gate Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 261 Breidablikkbakken 27 og 29 Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 09.12.2021
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 301 Rønninglia, areal A, B, C og D Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 01.10.1961
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 302 Skrukkerød II, arealene A, B og C Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 04.10.1963
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 303 Øvre Bjørntvedt, del av gnr 46 / bnr 1 og 85 m.fl. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 17.11.1964
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 304 Tangenåsfeltet Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 08.03.1965
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 305 Øvre del av Øyekastområdet og Grønli Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 08.03.1965
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 306 Vallermyrene, Eidanger Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 21.12.1965
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 307 Området omkring Bieners veg mellom Grønlivegen og Grønlihamna Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 24.11.1966
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 308 Rønninglia søndre del Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 13.02.1967
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 309 Vallermyrvegen Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 20.04.1967
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 310 Rønninglia, nordre del Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 11.05.1967
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 311 Skrukkerød III Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 26.07.1968
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 312 Midlertidig adkomst til Bjørntvedt brudd Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 05.06.1969
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 313 Bjørntvedtplassen Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 24.01.1970
Vis info 314 Storgata 136-140 Eldre reguleringsplan Utgått/erstattet 04.10.1975
Vis info 315 Jernbanegata 6 - 12 Eldre reguleringsplan Utgått/erstattet 11.09.1975
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 316 Porsgrunn Lutherske sykehus Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 05.09.1975
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 317 Porsgrunn sykehjem Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 03.08.1977
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 318 Fv H-2 Deichmannsgate,deler av tilstøtende veger og området fra Rønningsv. til Flåttenkrysset Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 18.02.1980
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 319 Øvre Frednes Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 02.04.1982
Vis info 320 Rådhuskvartalet, Porsgrunn Øst Eldre reguleringsplan Utgått/erstattet 26.11.1982
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 321 Del av RV 36 og RV 356 begr.av Lilleelva, Håndtverksv., Hestehavna, Bjørnhullv., Sverdrupsg. og Løvenskjoldsg. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 27.12.1982
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 322 Kvartal begrenset av Sverresgt., Skolegt., Olavs gt. og Aalsgt Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 15.03.1983
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 323 Skrukkerødtoppen Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 19.06.1984
Vis info 324 Victoriakvartalet Eldre reguleringsplan Utgått/erstattet 17.09.1985
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 325 Areal begrenset av Bånnåsen, Stangs gate og Harald Grenskes gate, Porsgrunn øst Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 20.03.1986
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 326 Jønholt, del av Sentrumsringen med tilliggende veger og arealer Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 04.06.1986
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 327 Kvartalet, begrenset av Jernbanegt., Grensegt., Eidangergt. og Sverdrupsgt. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 25.02.1988
Vis info 328 Område begrenset av Floodeløkka, Porsgrunnselva og Lilleelva, Floodekvartalet (erstattet av 356) Eldre reguleringsplan Utgått/erstattet
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 329 Østre Bjørntvedt Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 27.09.1990
Vis info 330 Kinokvartalet Eldre reguleringsplan Utgått/erstattet 31.01.1991
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 331 RV354 Øyekastvegen til Vabakken inkl. lavbru ved Kulltangen samt tilliggende områder Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 23.05.1991
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 332 Skrukkerød gård - gnr 47/ bnr 1 Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 14.01.1993
Vis info 333 G/s-veg mellom NSB, RV36, langtidsp. Urædd Eldre reguleringsplan Utgått/erstattet 29.01.1994
Vis info 334 Strandpromenaden, parsell Minneparken - Stangsg Eldre reguleringsplan Utgått/erstattet 29.09.1994
Vis info 335 Stangsg. 1, Storg. 132 og 134 (erstattet av 358) Eldre reguleringsplan Utgått/erstattet
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 336 Området Porsgrunnsbrua - Frednesøya Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 31.08.1995
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 337 Jernbanegata 23-25/Eidangergata 10-12. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 29.03.2001
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 338 Omsorgsboliger i vanntårnet på St.Hansåsen Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 21.03.1996
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 339 Løvenskioldsgate/Vallermyrvegen (BEHA-området) Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 02.04.1998
Vis info 340 Deler av Frednesøya Eldre reguleringsplan Utgått/erstattet 11.11.1999
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 341 Bratsberg Bruk Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 01.02.2001
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 342 Gråbjørnvegen Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 20.09.2001
Vis info 343 Området Brustrøket - Frednes Eldre reguleringsplan Utgått/erstattet 04.09.2003
Vis info 344 Bratsberg bruk, 1. Etappe Bebyggelsesplan ihht. Reguleringsplan Utgått/erstattet
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 345 Modernisering av Vestfoldbanen, Ny bane Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 21.02.2002
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 346 Bjørnlivegen 21 Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 25.04.2002
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 347 Kammerherreløkka Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 25.04.2002
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 348 Gamle brannstasjon gnr 200/bnr 1283 og Keims gård gnr 200/bnr 3000 med omkringliggende områder Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 27.02.2003
Vis info 349 Bjørntvedt syd Eldre reguleringsplan Utgått/erstattet
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 350 Myrene næringsområde Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 18.06.2003
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 351 Del av Bratsberg bruk Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 18.06.2003
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 352 Flåtten supermarked og deler av Deichmannsgate Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 12.05.2005
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 353 Kjølnes syd Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 14.12.2002
Vis info 354 Skippergata 4 (teli) Eldre reguleringsplan Utgått/erstattet
Vis info 355 Frednesøya sørvest Eldre reguleringsplan Utgått/erstattet 17.06.2004
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 356 Rådhuskvartalet - Osebro Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 12.05.2005
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 357 Kirkebakken 15 Bebyggelsesplan ihht. Reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 19.08.2004
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 358 Midtbyen Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 15.12.2005
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 359 Del av Bratsberg Brygge - B15/B16 Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 25.11.2004
Vis info 360 Bratsberg Brygge Neptun-kvartalet Eldre reguleringsplan Utgått/erstattet 22.06.2006
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 361 Skrukkerødkollen Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 12.10.2006
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 363 Deichmannsgt. 80 Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 22.06.2006
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 364 Bjørntvedt syd, inkl. Bruddvegen Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 21.06.2007
Vis info 365 Del av Nedre Bjørntvedt Eldre reguleringsplan Utgått/erstattet
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 366 Østre del av Bratsberg brygge Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 12.11.2009
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 367 Gamle Urædd Stadion Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 07.06.2007
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 368 Del av gnr/bnr 49/1,130,191,192 m.fl. Deichmannsgate Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 22.05.2008
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 369 Østre brygge - Reynoldsparken Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 28.05.2009
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 370 St. Josephs Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 11.09.2008
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 371 Down Town/Porsgrunn sentrum sør Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 31.03.2011
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 372 Deler av Nedre Bjørntvedt, Skolegata 10, 12, 14 og 16 Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 11.09.2008
Vis info 373 Vestfoldbanen parsell 12.2, dobbeltspor Detaljregulering Utgått/erstattet 12.07.2010
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 374 Gråbjørnvegen 19 Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 11.11.2010
Vis info 375 Myrevegen 10 og 12 Eldre reguleringsplan Utgått/erstattet
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 376 Vestfoldbanen 12.2 dobbeltspor- med endring Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 07.06.2012
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 377 Østre Porsgrunn kirke og kirkegård mm Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 12.12.2013
Vis info 378 Flåtten supermarked Detaljregulering Overstyrt
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 379 Langmyrvegen 24 Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 03.12.2015
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 380 Øvre Frednes omsorgsboliger Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 11.02.2016
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 381 Nord for Myrene skole Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 06.11.2014
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 382 Tollskogvegen 24 Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 08.02.2018
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 383 Porsgrunn sentrum sør Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 03.09.2015
Vis info 384 Evangeliehuset (ikke varslet oppstart) Detaljregulering Overstyrt
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 385 Jernbanegata 15 Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 17.10.2019
Vis info 386 Kvartalet Storgata-Lilleelvgata (avbrutt prosess) Detaljregulering Overstyrt
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 387 Down Town reg.endring Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 15.06.2017
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 388 Frednes barnehage Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 14.06.2018
Vis info 389 Olavsgate 26 Detaljregulering Overstyrt
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 390 Fv 356 Raschebakken Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 12.12.2019
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 391 Nedre Frednes Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 16.06.2022
Vis info 392 Porsgrunn videregående skole - sør (avbrutt) Detaljregulering Overstyrt
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 393 Njålsveg Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 11.03.2021
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 395 Storgata 132 og 134 Detaljregulering Planlegging igangsatt
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 397 Knutepunkt Porsgrunn Områderegulering Planforslag
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 398 Beha-kvartalet Detaljregulering Planlegging igangsatt
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 399 Tordenskioldsgate 2 og 2B Detaljregulering Planlegging igangsatt
Vis info 401 Adrianlia Eldre reguleringsplan Utgått/erstattet 10.06.1961
Vis info 402 Mauråsen Eldre reguleringsplan Utgått/erstattet 22.05.1962
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 403 Skrapeklev, areal A - H, K og L Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 08.03.1963
Vis info 404 Herøyaåsen Eldre reguleringsplan Utgått/erstattet 10.05.1966
Vis info 405 Bakkedammen Eldre reguleringsplan Utgått/erstattet 11.01.1967
Vis info 406 Skrapeklev I - Jore- området Eldre reguleringsplan Utgått/erstattet 13.05.1969
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 407 Herøya og Roligheten Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 16.05.1980
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 408 Klevstrand og Gunneklev Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 07.06.1973
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 409 Arealet mellom Herøyavegen og fjellskrenten på strekningen Halvardsgt. - Nordal Griegsv. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 13.11.1979
Vis info 410 En del av området vest for Herøya kirke Eldre reguleringsplan Utgått/erstattet 25.10.1984
Vis info 411 Adrianlia m.m. Eldre reguleringsplan Utgått/erstattet 30.10.1984
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 412 Roligheten Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 23.05.1991
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 413 Herøya industripark fra Herøyakanalen til Hydro Porsgrunns industriområde Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 20.06.1991
Vis info 414 Endring av plan Skrapeklev I - Jore Eldre reguleringsplan Utgått/erstattet 31.10.1991
Vis info 415 G/S-veg/fortau langs RV354 fra Skrapeklevkrysset til Birkebeinergata Eldre reguleringsplan Utgått/erstattet 30.03.1995
Vis info 416 Reg. endring Herøya I.F. Eldre reguleringsplan Utgått/erstattet 23.03.2000
Vis info 417 Område på Herøya Eldre reguleringsplan Utgått/erstattet 26.10.2000
Vis info 418 Skrapeklevkrysset Eldre reguleringsplan Utgått/erstattet 27.03.2003
Vis info 419 Gunneklevfjorden Eldre reguleringsplan Utgått/erstattet 19.06.2008
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 420 Sone E, Herøya industripark Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 19.06.2008
Vis info 421 Fjordgata Eldre reguleringsplan Utgått/erstattet 19.06.2008
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 422 Herøya Områderegulering Endelig vedtatt arealplan 29.03.2012
Vis info 423 Posthuskvartalet Detaljregulering Utgått/erstattet
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 424 Fjordgata 13-17 Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 03.04.2014
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 425 Kommunedelplan for Herøya, Roligheten og Gunneklevfjorden Kommunedelplan Endelig vedtatt arealplan 01.06.2006
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 426 Rv.36 Sam Eydes gate - Klevstrand Detaljregulering Opphevet 15.03.2018
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 427 Adminiet bryggepark. Detaljregulering Planforslag
Vis info 428 Versvika midlertidig anleggsveg og lekterkai Detaljregulering Utgått/erstattet
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 429 Roligheten næringsområde Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 15.10.2020
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 430 Gunneklev II Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 08.09.2022
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 501 Raskenlund I Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 07.02.1966
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 502 Raskenlund II Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 23.11.1968
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 503 Korpelia Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 05.05.1969
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 504 Felt II - Stridsklevområdet Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 25.07.1972
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 505 Stridsklevområdet Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 11.12.1970
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 506 Felt I - Stridsklevområdet Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 17.12.1971
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 507 Korpelia II Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 10.03.1972
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 508 Felt V,VI,VII og XVI - Stridsklevområdet Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 18.01.1974
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 509 Friområde og tomt for transformatorstasjon på Flåtten Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 08.07.1974
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 510 Felt III - Stridsklevområdet Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 22.08.1974
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 511 VIII, IX og XVI - Stridsklevområdet Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 18.11.1974
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 512 Stridsklev sentrum Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 30.07.1975
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 513 Hovholtåsen Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 30.07.1975
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 514 Hovholtlia Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 08.04.1976
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 515 Hovetområdet Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 07.07.1976
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 516 Fagerlia Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 08.11.1976
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 517 Hovholtskogen Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 03.05.1997
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 518 Muleåsen Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 01.12.1977
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 519 Felt X innenfor Stridsklevområdet Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 25.01.1978
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 520 Hovedtunet m.m. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 27.07.1978
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 521 Ørstveitlia Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 10.07.1979
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 522 Plassen og Muleåsen Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 12.07.1979
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 523 NY E-18 på strekningen Prestealléen - Skjelsvik Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 23.11.1989
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 524 Marmorbruddet Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 27.09.1990
Vis info 525 Fagerlia Bebyggelsesplan ihht. Reguleringsplan Utgått/erstattet
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 526 Fagerlia, område A Bebyggelsesplan ihht. Reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 15.02.1995
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 527 Skifervegen 7 Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 22.05.1998
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 528 Lyngvegen Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 24.11.2005
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 529 Område ved Stridsklev Ring/Malmvegen på Hovet Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 07.06.2007
Vis info 530 Viervegen (avbrutt) Detaljregulering Overstyrt
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 531 Bryns Stridsklev Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 07.02.2019
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 532 Hovholt boliger Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 17.11.2022
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 601 Nyhusåsen Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 23.05.1961
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 602 Snekkeråsen II Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 27.11.1964
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 603 Valler, gnr 44/bnr 16 m.fl. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 17.11.1966
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 604 Tveitanlia Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 01.12.1966
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 605 Tveten skoleområde m.m. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 12.07.1967
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 606 Øvald Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 10.12.1969
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 607 Del av Snekkeråsen II og Tveitanlia Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 09.03.1973
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 608 Enger m.m. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 29.05.1974
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 609 Tveten søndre Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 07.04.1976
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 610 Vallermo Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 20.09.1976
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 611 Riksveg 36b - Ullinvegen og Prestealléen Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 02.08.1979
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 612 Del av Tveitanv., Amund Tvetensv. samt byggeområde for Grenland folkehøgskole m.m. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 10.01.1981
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 613 Rødsåsen Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 10.08.1981
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 614 Tveitanlia 1984 Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 03.02.1984
Vis info 615 Øvaldvegen til Herregårdsbekken og E18 til Breviksbanen Eldre reguleringsplan Utgått/erstattet
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 616 Eidanger kirkegård, boligfelt, trafikkarealer m.m. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 09.01.1987
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 617 NY E18 på strekningen Prestealléen - Skjelsvik Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 18.06.1987
Vis info 618 Del av Moheimområdet Eldre reguleringsplan Utgått/erstattet 15.09.1988
Vis info 619 Asalund Eldre reguleringsplan Utgått/erstattet 15.06.1989
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 620 Deler av Nystrand, begrenset av Prestealléen, Herregårdsbekken, Eidanger kirkegård og Eidangerfjorden Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 23.11.1989
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 621 Rv.36 fra Eidanger vegkryss til NSB ved Stasjonsv.,Trekanten og en del tilliggende arealer Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 15.02.1990
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 622 Landhjem Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 31.10.1991
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 623 Eiendommen Annalyst, gnr 51/bnr 10, Amund Tvetens v. 10 Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 10.12.1991
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 624 Asalund gnr 50/ bnr 12 m.fl. Bebyggelsesplan ihht. Reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 07.04.1992
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 625 Prestealléen, del av gnr 43/bnr 1 Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 12.12.1996
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 626 Asalund, trinn II Bebyggelsesplan ihht. Reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 30.09.1998
Vis info 627 Et område på Moheim beliggende mellom NSB, Rv 36 og Bjørkedalsvegen Eldre reguleringsplan Utgått/erstattet 26.11.1998
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 628 Presto, Prestealléen 34, Eidanger Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 18.03.1999
Vis info 629 Endring av regplan for Enger m.m., gnr 447 bnr 17 og del av gnr 51 Eldre reguleringsplan Utgått/erstattet
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 630 Valler søndre Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 23.10.2001
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 631 Eidanger kirkegård Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 25.04.2002
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 632 Enger Vallermyrene Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 25.03.2004
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 633 Ulverødåsen Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 03.09.2007
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 634 Nyhusåsen gnr 50/ bnr 74 og 90 Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 27.11.2003
Vis info 635 Modernisering av Vestfoldbanen, del av parsell 12.2, Telemark grense - Eidanger stasjon, etterbruk Eldre reguleringsplan Utgått/erstattet
Vis info 636 Tveitanlia Eldre reguleringsplan Utgått/erstattet
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 637 Vallermyrene leir Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 27.10.2005
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 638 Nystrand barnehage Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 05.02.2009
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 639 Moheim industri- og forretningsområde Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 12.03.2009
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 640 Enger handelsområde Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 11.02.2016
Vis info 641 Endring av plan for Moheim Detaljregulering Utgått/erstattet
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 642 Mule sykehjem Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 26.03.2015
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 643 Øvre del av Mule Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 06.09.2018
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 644 FV 30 Nystrandvegen Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 21.01.2016
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 645 Deponi for rene masser i Pasadalen Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 08.09.2022
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 646 Nyhusåsen Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 14.12.2017
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 647 Del av Tveitanlia Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 16.11.2023
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 648 Snekkeråsvegen 14 Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 31.05.2018
Vis info 649 Endring Moheim, se ny planid 655 Detaljregulering Utgått/erstattet
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 650 Eidanger sandtak Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 10.12.2020
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 651 Nyhusåsen Detaljregulering Planlegging igangsatt
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 652 Kulturminnepark E18 Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 10.06.2021
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 653 Ekrevegen Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 15.06.2023
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 654 Moheim Prestemoen Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 10.02.2022
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 655 Rundkjøring Moheim Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 09.12.2021
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 701 Skoglia, gnr 69/ bnr 27 Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 23.12.1959
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 702 Brånan Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 02.08.1962
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 703 Lundelia Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 17.12.1963
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 704 Søndre Gravåsen Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 27.11.1964
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 705 Lundeåsen, areal A - F Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 04.08.1965
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 706 Skavrakåsen 1 Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 10.11.1966
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 707 Lunde Øvre Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 15.12.1966
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 708 Trollhaug Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 09.06.1967
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 709 Skavråkåsen II Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 25.08.1967
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 710 Brånan, nordre del Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 31.08.1967
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 711 Kikut, Heistad Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 08.12.1969
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 712 Steinurbakken med omliggende arealer Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 11.06.1970
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 713 Industriareal i Lundedalen og del av samleåre Lunde - Versvik Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 24.07.1970
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 714 Rabben m.m., Heistad Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 07.06.1973
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 715 Kloppjordet Skjelsvik, del av gnr 58 og 60 Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 12.06.1973
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 716 Nordre Gravaåsen m.m., del av gnr 65, 66 og 67 Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 23.01.1974
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 717 Skavråkåsen III Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 30.07.1975
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 718 Parsell av E18 fra Heistad til Øvre Lunde m.m. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 30.07.1975
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 719 E18 fra Øvre Lunde til Brånan med g/s-underg. ved Løvsjø og deler av tilstøtende vegareal Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 05.12.1977
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 720 Heistad skole- og idrettssenter m.m. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 06.03.1978
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 721 Brattåsområdet Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 12.07.1979
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 722 Felt I, X og XI innenfor Brattåsområdet Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 13.11.1979
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 723 Felt II innenfor Brattåsområdet Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 07.05.1980
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 724 Feltene III og IV innenfor Brattåsområdet Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 10.11.1981
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 725 Skavråkåsen - Gravaområdet Eldre reguleringsplan Opphevet 23.03.1982
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 726 E18 m/tilliggende områder fra Brånan til Skjelsvik Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 12.05.1982
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 727 Felt Vdel 1 innenfor Brattåsområdet Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 20.09.1982
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 728 Skavråkåsen IV Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 12.11.1982
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 729 Bakke, med arealet omkring Bakkevegen samt Friervegen fra E18 til Skavråker gård Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 18.03.1983
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 730 Brattåsområdet, felt VI Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 18.12.1984
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 731 Brattåsområdet, feltene VIII og IX Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 18.12.1984
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 732 Lundejordet, gnr 67/ bnr 3 m.fl. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 19.09.1985
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 733 Brattåsområdet, felt V del 2 Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 20.03.1986
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 734 Brattåsområdet, felt VIIdel 1 Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 18.09.1986
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 735 Brattåsområdet, felt VIIdel 2 Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 30.04.1987
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 736 Skjelsvik - Mule Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 21.05.1987
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 737 Lundeåsen 2 Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 16.06.1988
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 738 Skjelsvikdalen - ny E18 og tilliggende arealer Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 27.04.1989
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 739 Ny E18 med tilgrensende arealer Kjørholt - Heistad Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 25.05.1989
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 740 Felt III, Skavråkåsen - Gravaområdet Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 27.09.1990
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 741 Ørstvedt - Mule, arealet mellom ny og gammel E18 Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 27.09.1990
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 742 Endring Skavråkåsen - Gravaområdet, felt V Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 14.03.1991
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 743 Heistadtangen, gnr 68/ bnr 155 Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 14.03.1991
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 744 Felt VI og VIII,Skavråkåsen - Gravaområdet Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 31.10.1991
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 745 Lundedalen/Myra Industriområde Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 29.10.1992
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 746 Endringav reg.plan for ny E18 Kjørholt - Heistad og videreføring av ny E18 Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 18.02.1993
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 747 Heistadtangen Nord - område B Bebyggelsesplan ihht. Reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 15.09.1993
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 748 Heistadtangen Nord - område C Bebyggelsesplan ihht. Reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 15.03.1995
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 749 Skavraker 1 Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 10.10.1996
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 750 Hvalenområdet Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 02.04.1998
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 751 Heistadlia gnr 69/bnr 11 m.fl. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 27.05.1999
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 752 Ørstvet gård Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 27.01.2000
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 753 Skavråker distribusjons - og logistikkpark Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 07.09.2000
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 754 Skjelsviken gård gnr 60 /bnr 1 m.fl. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 15.03.2001
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 755 Del av Skjelsviken gård, område B5 m.m. Bebyggelsesplan ihht. Reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 06.11.2002
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 756 Johnsejordet - Brønnløkka Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 27.11.2003
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 757 Østvedt gård Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 11.12.2003
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 758a Næringsområde Skjelsvik Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 12.05.1982
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 758b Næringsområde Skjelsvik, endring Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 16.12.2004
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 759 Heistadtangen båthavn Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 09.06.2005
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 760 Friervegen, gnr.70, bnr.21 m.m. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 24.11.2005
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 761 Barnehagetomt Rypevegen Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 16.03.2006
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 762 Deler av Blåveiskroken Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 24.11.2005
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 763 Hagevegen 7 Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 27.03.2008
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 764 Åsen gnr 69/bnr 146 Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 06.03.2008
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 765 Sørvestre del av Heistad sentrum Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 05.02.2009
Vis info 766 Grava industri- og boligområde Eldre reguleringsplan Utgått/erstattet
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 767 Del av gnr.66/bnr.1 Grava Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 31.03.2011
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 768 Fjordgløttvegen 23 og 25 Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 17.06.2010
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 769 Frankebukta, gnr.69/bnr.8 m.fl. Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 13.01.2011
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 770 Pans veg 20 Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 06.03.2014
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 771 Vetle Mules veg Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 04.09.2014
Vis info 772 Ørvikåsen Detaljregulering Overstyrt
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 773 Heistaddalen2 Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 10.03.2016
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 774 Del av Løvsjøtoppen Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 02.10.2014
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 775 Heistad sentrum Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 02.10.2014
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 776 Et område ved Gravavegen Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 07.05.2015
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 777 Fjordgløttvegen 27 Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 18.05.2017
Vis info 778 Kjørholtvegen 3 (ikke varslet oppstart) Detaljregulering Overstyrt
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 779 Bakkevegen 7 Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 14.06.2018
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 780 Bryggevegen 2 Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 19.04.2018
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 782 Gravavegen (endring) Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 23.08.2016
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 784 Brattåslia Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 13.06.2019
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 785 Nedre Lunde Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 06.09.2018
Vis info 786 Lundetunet Heistad - planarbeid avsluttet Detaljregulering Overstyrt
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 787 Skavråker boligområde Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 15.12.2022
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 788 Heistad Marked Detaljregulering Planlegging igangsatt
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 789 Vetle Mulesveg 6 og 8 Detaljregulering Planlegging igangsatt
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 801 Del av Strømtangvegen og Trosvikvegen med tilliggende areal Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 13.10.1969
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 802 Industri- og trafikkområde m.m. ved Trosvikbukta Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 05.08.1977
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 803 Bullåsen m.m.. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 18.07.1978
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 804 Øya i Brevik Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 03.08.1979
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 805 Sydøstre del av Setre, mellomEidangerfjorden og Setrevegen Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 16.05.1980
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 806 Område langs Heksa på Åsen i Brevik Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 22.05.1980
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 807 E18-parsell Heistaddalen Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 15.03.1983
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 808 Område på og ved Brevik tidligere jernbanestasjon Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 30.08.1985
Vis info 809 Areal syd for Norcem, Bullåsen m.m. Eldre reguleringsplan Utgått/erstattet 28.09.1989
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 810 Strømtangen - Englandsbrygga Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 23.11.1989
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 811 Breviksterminalen med del av Norcem - Ørvik - E18 - NSB Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 14.03.1991
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 812 Ny E18, Frierbru - Blekebakken Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 23.05.1991
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 813 Brevik sentrum Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 30.01.1992
Vis info 813b Brevik sentrum Eldre reguleringsplan Utgått/erstattet 11.11.1997
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 814 Banken m.m., Øya i Brevik Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 30.01.1992
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 815 Rønningen, Brevik Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 07.05.1992
Vis info 816 Bymiljøtiltak Brevik sentrum, (Fisketorget) Curt Adeler stredet og Øvre torg Bebyggelsesplan ihht. Reguleringsplan Utgått/erstattet 02.08.2002
Vis info 817 Bymiljøtiltak Brevik sentrum, Fisketorget og området sørover til Langbrygga Bebyggelsesplan ihht. Reguleringsplan Utgått/erstattet 25.10.2000
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 818 Salingstrand Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 15.05.2003
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 819 NOHA - Brevik Anlegg for behandling av organisk spesialavfall NORSK AVFALLSHANDTERING A/S Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 20.02.1997
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 820 Bjørkegata 13 Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 24.11.2005
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 821 Jomheim Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 16.03.2006
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 822 Farled i Brevikstrømmen Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 15.12.2005
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 823 Korvetten, Brevik Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 14.12.2006
Vis info 824 Brentåslia Eldre reguleringsplan Utgått/erstattet
Vis info 825 Ørvik havn - del av Breviksterminalen Eldre reguleringsplan Utgått/erstattet
Vis info 826 Bjørkegt. 13 - vestre del Eldre reguleringsplan Utgått/erstattet
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 827 Brevik sykehjem - gnr./bnr. 82/195 m.fl. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 16.10.2008
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 828 Brevik med indre havn og deler av øya Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 13.09.2012
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 829 Brevikåsen Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 01.12.2011
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 830 Torskeberget Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 08.05.2014
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 831 Nye Brevik oppvekstsenter Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 05.03.2015
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 832 Dalen næringsområde Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 10.03.2016
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 833 Zoarbakken 4 Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 02.11.2017
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 834 Mindre endring Hoffmannsgate 2-4 Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 28.05.2015
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 835 E18 Kjørholt til Bamble kommune Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 16.03.2017
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 836 E18 Lanner-Preståsen Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 13.06.2019
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 837 Kirkevegen 1 Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 16.03.2023
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 838 Ny grenlandsbru E18 Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 13.12.2018
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 839 Strømtangen Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 15.06.2023
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 840 Dalen næringsområde med karbonfangstanlegg Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 10.06.2021
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 841 E18 Preståsen-Kjørholt Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 17.03.2022
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 901 Skolelia, Sandøya Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 24.09.1966
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 902 Del av Håøya Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 05.07.1973
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 903 Siktesøya Øst Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 24.01.2002
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 904 Siktesøya Sør Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 15.02.1990
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 905 Skolelia øst Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 02.07.1992
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 906 Del av Oksøya Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 18.03.1999
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 907 Kulåsen, del av gnr.33/bnr.2, Sandøya Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 20.11.2011
Vis info 908 Grunntunga, Sandøya Eldre reguleringsplan Utgått/erstattet
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 909 Bjørkøya Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 21.06.2012
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 910 Solbakken Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 02.05.2013
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 912 Innseiling Grenland Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 11.02.2016
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 913 Sandøya fergekai Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 10.06.2021