Planident Plannavn Plantype Planstatus Ikrafttredelsesdato
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1218003 Detaljregulering Trukket/Uaktuell
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 192 Reguleringsplan for Friskåsen. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 13.12.1965
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 193 Reguleringsplan for Østre Klyve I. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 10.12.1965
Vis info 1977 Skien generalplan 1977 - 87 Kommuneplanens arealdel Utgått/erstattet 01.01.1000
Vis info 1991 Kommunedelplan for arealene langs Skienselva og Hjellevannet Kommunedelplan Utgått/erstattet 04.04.1991
Vis info 1995 Kommuneplanens arealdel 1994 - 2009 Kommuneplanens arealdel Utgått/erstattet 08.06.1995
Vis info 1996 Ingen plan Kommunedelplan Utgått/erstattet 01.01.1000
Vis info 2002 Kommuneplanens arealdel 2001 - 2015 Kommuneplanens arealdel Utgått/erstattet 22.08.2002
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2010987 SKOTFOSS BRUK B3 OG B4 Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 05.03.2010
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2011001 gnr. 12 bnr. 126 på Hoppestad Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 01.09.2011
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2011002 Detaljreg for Smørhullet Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 21.06.2012
Vis info 2011003 Frogner mat Detaljregulering Utgått/erstattet 15.12.2011
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2011004 Detaljregulering for del av eiendommen 53/1 på Jønnevall Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 14.02.2013
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2011005 Et område syd for Klosterskogen travbane Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 01.11.2012
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2011006 Detaljreg mellom H. Baggersgt og Schweigaardsgt Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 24.05.2012
Vis info 2011007 Kommunedelplan for Kjørbekk Kommunedelplan Utgått/erstattet
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2011977 Kommunedelplan for Skien sentrum Kommunedelplan Endelig vedtatt arealplan 17.06.2011
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2011978 Nord for Bølevegen 130 Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 17.06.2011
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2011979 Nordre Venstøp Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 17.06.2011
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2011980 Cappelens gate 6 og Liegata 9 Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 17.06.2011
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2011981 Kommunedelplan for Borgestad/Menstad Kommunedelplan Endelig vedtatt arealplan 17.11.2011
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2011982 Detaljregulering for Kjørbekkdalen 12D Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 15.12.2011
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2011986 Myren med G/S veg og parkering Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 24.03.2011
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2012001 Mindre endr av omr B16 i replan for Kongerød gård, egengodkj 16.03.2006 Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 08.03.2012
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2012002 Eikhaug Detaljregulering Trukket/Uaktuell
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2012003 Gnr 75/290 Buervegen Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 19.06.2014
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2012004 Nenseth gård – gbnr 221/8 Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 10.12.2015
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2012005 Frogner mat GBnr 62/174 m. flere Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 04.10.2012
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2012006 Tingvollvegen 18 på Borgestad Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 13.12.2012
Vis info 2012007 Detaljregulering for deler av Findal gård Detaljregulering Utgått/erstattet 12.12.2013
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2012008 Skien brygge Områderegulering Endelig vedtatt arealplan 15.12.2016
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2012009 Mindre endring av Strandvegen 57 Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 24.08.2012
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2012010 Detaljregulering for gnr.bnr 213/110 (m.fl) På Åfoss Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 13.02.2014
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2012011 Solves veg 24 Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 23.05.2013
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2012012 Meierikvartalet Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 23.04.2015
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2012013 Kommuneplanens arealdel Kommuneplanens arealdel Endelig vedtatt arealplan 23.04.2015
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2012014 Bølehøgda 23 Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 20.06.2013
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2012015 Gimsøy Torg, Grogata 15 m.fl. Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 13.02.2014
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2012983 52/7 m.fl. på Jønnevall Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 15.03.2012
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2012984 Rv. 36 Pors – Nenset Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 15.03.2012
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2012985 Bolvik, gnr 235/1 mfl mellom Fv 353 og Voldsfjorden Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 21.06.2012
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2013001 Nenset Lokalsenter Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 08.04.2014
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2013002 Detaljregulering for deler av Gråtenmoen lokalsenter Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 14.09.2017
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2013003 Prestegårdsgata 16 Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 12.02.2015
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2013004 Snipetorp, gnr 300 bnr 409,3554 m.fl. Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 04.06.2015
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2013005 Lekelandstomta Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 02.10.2014
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2013006 Reguleringsplan for del av Omdal gård, gnr 283, bnr 8, Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 12.02.2015
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2013007 Del av Fv32 Borgestad-Menstad Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 10.12.2015
Vis info 2013008 Vaddrette Detaljregulering Utgått/erstattet
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2013009 Mæla 1 Borettslag, gnr. 300 bnr. 3406, 3407 mfl. Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 13.03.2014
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2013010 Mindre endring av område B10 reguleringsplan for Kongerød gård, egengodkjent 16. Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 03.07.2013
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2013011 Granmo sandtak Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 07.03.2019
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2013012 Luksefjellvegen 215 Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 22.10.2015
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2013013 Nenset terrasse Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 12.05.2016
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2013014 Mindre endring av område B1 reg.plan for Strømdal gård, egeng. 18.05.06 Detaljregulering Opphevet 26.11.2013
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2013015 Mindre endring av områdene B17-B19 reguleringsplan for Kongerød gård, egengodkje Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 05.11.2013
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2013016 Ny Rv 36 Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 04.06.2015
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2013017 Landmannstorget Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 04.06.2015
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2013018 Maribakkane 2 og 4 Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 13.03.2014
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2013988 Furuset, gnr 2 bnr 90 m/fl Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 14.03.2013
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2013989 Hyni - Strømdal, ny vegtrase Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 14.03.2013
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2013990 Vestre Kjellemo Områderegulering Endelig vedtatt arealplan 14.03.2013
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2013991 Fortunakvartalet Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 23.05.2013
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2013992 Del av eiendommen gnr 268 bnr 9 m.m. Bergan Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 05.09.2013
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2013993 Skyggestein grustak Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 31.10.2013
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2013994 Områdeplan Gulset Øst Områderegulering Opphevet 12.12.2013
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2014001 SykehusetTelemark Områderegulering Endelig vedtatt arealplan 06.10.2016
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2014002 Skogmo videregående skole Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 22.10.2015
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2014003 Reguleringsplan for Borgetun Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 16.06.2016
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2014004 Detaljregulering for Chr.Magnus Falsens gate 2, gbnr 300/1044 m.fl. Detaljregulering Trukket/Uaktuell
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2014005 gbnr. 220/1515, 220/1202 samt deler av 220/138 på Skogplassane Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 12.05.2016
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2014006 Prestejordet Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 02.06.2016
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2014007 Deler av Findal gård Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 15.06.2017
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2014008 Detaljregulering av Risingjordet 19 Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 24.09.2015
Vis info 2014009 Venstøpbakken Detaljregulering Utgått/erstattet
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2014010 Øst for Louises gate på Lietorvet Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 09.02.2017
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2014011 Bakkane del av omr. B28 Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 10.03.2016
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2014012 Gamle Siljanveg Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 08.03.2018
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2014013 Gang og sykkelveg langs Mælagata Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 04.06.2015
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2014995 Mælagata 33, gbnr. 300/3002, 575 m.fl. Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 08.04.2014
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2014996 Gjerpen kirkegård Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 19.06.2014
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2015001 Bjørndalen Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 15.12.2016
Vis info 2015002 Sneltvedtvegen Detaljregulering Utgått/erstattet
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2015003 Kjørbekkdalen 19 Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 02.06.2016
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2015004 Skauen skole Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 12.04.2018
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2015005 Brekkeparken Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 13.12.2018
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2015006 Borgegrenda gbnr 75/17 m.fl. Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 18.06.2015
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2015007 Flomvei gjennom Kjørbekkdalen Detaljregulering Planlegging igangsatt
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2015008 Rødmyr Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 08.09.2016
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2015009 gnr 8/57 m.fl. på Venstøp Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 04.10.2018
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2015010 Tømmerkaia Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 03.05.2018
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2015011 Omregulering fra gangveg til kjøreveg på Vindalsåsen Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 02.06.2016
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2015012 Uttrekksspor ved Skien jernbanestasjon Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 06.10.2016
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2015013 Mindre endring av område B1 reg.plan for Strømdal gård, egeng. 18.05.06 Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 30.12.2015
Vis info 2016002 Reguleringsplan for gbnr 1/483 på Strømdal Detaljregulering Utgått/erstattet 01.02.2018
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2016003 gbnr. 1/785 - Rema1000 Strømdal Detaljregulering Planforslag
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2016004 Reguleringsplan for Håvundvegen, strekningen Sneltvedtvegen-Frognerlia Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 06.04.2017
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2016005 Hentiåsen Områderegulering Endelig vedtatt arealplan 04.10.2018
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2016006 Leirvollen gbnr. 221/292 Detaljregulering Trukket/Uaktuell
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2017001 Stevneplassen Områderegulering Endelig vedtatt arealplan 04.10.2018
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2017002 Detaljreguleringsplan for Gulsetvegen Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 14.12.2017
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2017003 Reguleringsplan for turvei mellom Skien og Porsgrunn - delstrekning Borgestadjordet Områderegulering Endelig vedtatt arealplan 23.05.2019
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2017004 Reguleringsplan for gbnr 11/1, datasenter Gromstul Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 31.05.2018
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2017005 Gbnr 63/36 - Bølevegen 80 Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 16.12.2021
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2017006 Reguleringsplan for fortau Meensvegen Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 31.05.2018
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2017007 Nenset sandtak Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 16.06.2022
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2017008 Hoppestad Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 10.09.2019
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2017009 Detaljregulering for gbnr 300/2191 Klosterøya - sørvest Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 07.05.2020
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2017010 Mindre endring av regplan for del av Bakkane gård og Bakkane barnehage Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2017011 Detaljreg. for gbnr 221/1480 m.fl - Formotomta på Nenset Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 07.03.2019
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2017012 Rv 36 Rabben-Tuftekrysset Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 13.12.2018
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2017013 Mindre endring av regplan for felt M - Gulset Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 06.11.2017
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2017014 Detaljregulering for Duestien barnehage - Odinsgate 12(Slemdalsgata 3) Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 07.03.2019
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2017015 Detaljregulering Jarseng Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 26.09.2019
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2017016 Reguleringsplan for gbnr 300/ 1287 - Gjerpensgate 11 og 15, Heddalsvegen 14 Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 02.05.2019
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2017017 Områderegulering for Raset Områderegulering Endelig vedtatt arealplan 16.06.2022
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2017018 Detaljregulering for gbnr. 300/2669 m.fl. - Lunde barneskole Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 07.03.2019
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2017019 Detaljregulering for gbnr, 300/4620 m.fl. - Kverndalen bo- og dagsenter Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 05.03.2020
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2017020 Tokkevegen Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 13.12.2019
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2018001 Prestegårdsgata 18 og 22 Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 01.10.2020
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2018002 Områderegulering for gbnr2/359 m.fl. Gulset lokalsenter Områderegulering Endelig vedtatt arealplan 04.06.2020
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2018003 Detaljregulering - Moflataprosjektet Detaljregulering Planlegging igangsatt
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2018004 Søndre Bjørntvedt Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 18.06.2020
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2018005 Gbnr 2/77 m fl Helårs trening- ogkonkurranseanlegg på Gulset Detaljregulering Planlegging igangsatt
Vis info 2018006 Sykkelekspressveg Kommunedelplan Utgått/erstattet
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2018007 Eikhaug Detaljregulering Planlegging igangsatt
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2018008 gbnr 221/32 Rødmyr Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 07.05.2020
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2018009 Detaljregulering for gbnr, 67/98 m.fl. - Uthauen Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 29.10.2020
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2018010 Detaljregulering for gbnr 338/5 m.fl - Opsahl Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 07.05.2020
Vis info 2019001 Telemarksvegen 61 Detaljregulering Utgått/erstattet
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2019002 Detaljregulering for gbnr. 300/4292 - Rektor Ørns gate 2 Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 03.09.2020
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2019003 Bølevegen 32-44 Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 08.02.2024
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2019004 Detaljregulering for gbnr. 300/2658 m.fl. - Telemarksgata 24 Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 21.05.2021
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2019005 Detaljregulering for gang- og sykkelveg langs Hoppestadvegen Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 17.06.2021
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2019006 et område ved Skutvikåsen på Vold Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 04.06.2020
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2019007 Detaljregulering for gbnr. 62/428 m.fl., Nordre Frogner Detaljregulering Planforslag
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2019008 Detaljregulering for Bjorstaddalen avfallsanlegg Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 11.12.2020
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2019009 Detaljregulering for Strømdaljordet 2 Detaljregulering Planlegging igangsatt
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2019010 Århus bru Detaljregulering Trukket/Uaktuell
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2019011 Hauges gate 27 Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 17.06.2021
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2020001 Detaljregulering for kjølevann til Gromstul Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 12.11.2020
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2020002 Detaljregulering for gbnr 1/483 - Utsikten på Strømdal Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 04.02.2021
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2020003 gbnr. 300/700 m.fl. - Peder Claussøns gate Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 03.11.2022
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2020004 FV.357 - Kampekastet - Grøtsund - gang og sykkelveg Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 16.12.2021
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2020005 Detaljregulering for gbnr. 300/4253 m.fl.- Fløtninga 8 Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 30.03.2023
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2020006 Detaljregulering for gbnr. 56/2 m.fl. på Nordre Limi Detaljregulering Planlegging igangsatt
Vis info 2020007 Gnr 220, bnr. 469 - Brigadevegen Mindre reguleringsendring Utgått/erstattet 14.09.2021
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2021001 Rv, 36 E18-Skyggestein Kommunedelplan Trukket/Uaktuell
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2021002 Detaljregulering for gnr.1/547 - Strømdalsjordet 58 Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 03.11.2022
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2021004 Detaljregulering for gbnr. 54/32 - Bjørkelund, Tufte Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 04.05.2023
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2021005 Endring av reguleringsplan for Haralds gate 1, Havevegen 16. Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 17.08.2021
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2021006 Detaljregulering for gbnr. 220/1526 m.fl. - Bedriftsvegen 10 Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 21.09.2023
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2021007 Kommuneplanens arealdel Kommuneplanens arealdel Endelig vedtatt arealplan 25.05.2023
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2021008 Reguleringsplan for Leirvollen gbnr 221/1483 m.fl Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 15.12.2022
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2021009 Detaljregulering for gbnr 72/279 - Hans Kleppens veg Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 02.03.2023
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2021010 Detaljregulering for gbnr. 300/3188 m.fl. - Oscars gate 37 Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 25.05.2023
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2021011 Detaljregulering for gbnr. 75/10 - Håvundvegen 371 Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 02.02.2023
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2021012 Detaljregulering for del av gbnr 56/1 - Limikollen Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 15.06.2023
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2022001 Detaljregulering for gbnr. 2/191 m.fl. – urnelund på Gulset Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 21.09.2023
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2022003 Ibsen bibliotek Detaljregulering Planlegging igangsatt
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2022004 Detaljregulering for gbnr. 300/5353 - Hauges gate 27 - endring Detaljregulering Planlegging igangsatt
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2022005 Detaljregulering for Gulsetlia 9 og 5 Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 21.09.2023
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2022006 Detaljregulering for gbnr.: 62/469 m.fl. - Frogner hovedgård Detaljregulering Planlegging igangsatt
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2022007 Detaljregulering for gbnr 60/77 m.fl. - Fylkesbakken Detaljregulering Planlegging igangsatt
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2023001 Detaljregulering for Jernverksvegen, Hynivegen og Valebøvegen Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 21.09.2023
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2023002 Detaljregulering for del av gbnr 201/1 - Voldsvegen 529 Detaljregulering Planlegging igangsatt
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2023003 Detaljregulering for Tømmerkaia Detaljregulering Planlegging igangsatt
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2023004 Sentrumsplan Kommunedelplan Planlegging igangsatt
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2023006 Detaljregulering for gbnr. 300/1093 m.fl. – Amtmand Aalls gate 71-83 Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 07.03.2024
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2024001 Detaljregulering for gbnr. 57/161, Siljanvegen 36 med mer. Detaljregulering Planlegging igangsatt
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 210 Reguleringsplan for Klyve IV. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 07.11.1966
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 223 Gnr. 72, bnr. 1 - Sverre Øvrum (Engrav). Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 01.06.1967
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 224 Regulerings- og bebyggelsesplan for Strømdal. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 03.07.1967
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 242 Rødborge (del av Åkre Gård 75/1 og 15) Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 12.08.1968
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 246 Høyhus nr. 13, 14, 15, Klyve III. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 03.10.1968
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 253 Reguleringsplan for Åfoss. søndre del. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 03.02.1969
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 268 Gåseodden badeplass. Eldre reguleringsplan Opphevet 28.10.1969
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 271 Klyve senter (forretningssenter) Eldre reguleringsplan Opphevet 06.11.1969
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 282 Reguleringsplan for Kongehaugen. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 19.03.1968
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 291 Omregulering av et område begrenset av Greg.Dagsonsgt. - Orevn. -Farmannsgt. - Håvundvn. og Skauenvn. Eldre reguleringsplan Opphevet 07.12.1970
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 304 Regplan for Bergslandomr (omr: Bratsbergbanen-Wattenberg-Risingvn.-Biskop Skausgt-Valhallvn-Fylkesbakken-A.Arentzgt Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 10.12.1971
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 305 Reguleringsplan for området Ulefossvn. Valborgsgt. - Klosterfossen - Klostergt. -Gimsøy plass - Gimsøy friareal - Barnehjemsbakken. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 11.01.1972
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 306 Regulerings- og bebyggelsesplan over Kampekastet/Grøtsund. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 19.01.1972
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 307 Reguleringsplan for Skottåsen og Lundeåsen. Eldre reguleringsplan Opphevet 24.02.1972
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 307-B Bebyggelsesplan for felt J på Gulset. Bebyggelsesplan ihht. Reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 15.03.1976
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 314 Disposisjonsplan for øya i Kilevannet. Eldre reguleringsplan Opphevet 10.07.1972
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 315 Endring av regulerings- og bebyggelsesplan for Dalsbottenfeltet. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 15.08.1972
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 317 Reguleringsplan for Åfoss nordre. Skien kommune. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 23.11.1972
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 318 Disposisjonsplan for eiendommen Tangen - gnr. 245 - bnr. 3, 4, 5, 6og 11 i Kilebygda. Eldre reguleringsplan Opphevet 10.10.1972
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 319 Reguleringsendring industriområde - nordre bydel. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 08.03.1973
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 322 Regulerings- og bebyggelsesplan for Elsetåsen, del av gnr. 212 bnr. 4 i Skien kommune (Hus- og hyttebygg). Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 25.07.1973
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 324 Reguleringsplan for et område på Skotfoss, begrenset av: Skotfossvn. (r.v.357),Meierelva og Sperrebakken. Eldre reguleringsplan Opphevet 23.10.1973
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 325 Endring i regulerings- og bebyggelsesplan for Strømdal. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 27.05.1974
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 328 Forslag til disposisjonsplan for eiendommen Sønstvedt - gnr. 241 bnr. 4 i Kilebygda. Eldre reguleringsplan Opphevet 16.07.1974
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 332 Reguleringsplan for Nenset Vest (del nord). Eldre reguleringsplan Opphevet 15.04.1975
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 333 Reguleringsplan for Nenset vest (del syd). Eldre reguleringsplan Opphevet 15.04.1975
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 335 Regulerings- og bebyggelsesplan og tomtedelingsplanfor felt K,L, N og O (Gulset). Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 08.04.1975
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 336 Regulerings- og bebyggelsesplan for felt H. Gnr. 5 bnr. 73,Gulset i Gjerpen. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 01.04.1975
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 337 Reguleringsforslag for eiendommen gnr. 8 bnr. 7,181, 182og Fossum Stadion, Gjerpen. Eldre reguleringsplan Opphevet 20.05.1975
Vis info 338 Forslag til reguleringsendring for et område ved vegkrysset Greg. Dagssongsgt. - Bølehøgda. Eldre reguleringsplan Utgått/erstattet 20.05.1975
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 340 Disposisjonsplan for Smalodden skog (S.J.Næss sameie).(Se gnr. 252 bnr.21, plassering av hytte - Otto Nes). Eldre reguleringsplan Opphevet 09.07.1975
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 342 Reguleringsplan for Kjørbekkdalen øst og Porsgrunnsvn. Eldre reguleringsplan Opphevet 29.07.1975
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 347 Gråtenmoen Vest (del syd). Eldre reguleringsplan Opphevet 11.11.1975
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 349 Regplan for Gråtenmoen vest Eldre reguleringsplan Opphevet 12.11.1975
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 350 Forslag til regulerings-bebyggelses - og tomtedelingsplan for felt M (Gulset). Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 02.01.1976
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 351 Forslag til regulerings - bebyggelses - og tomtedelingsplan for felt P-Gulset. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 15.01.1976
Vis info 354 Gråtenmoen vest del nord. Forslag til reguleringsendring for kvartalet på Gråtenmoen. Eldre reguleringsplan Utgått/erstattet 25.02.1976
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 360 Reguleringsplan for Jensejordet. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 18.02.1976
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 361 Reguleringsplan for Nybergåsen, begrenset av Klyvevn. - Nybergvn. -Kverndammen og Klyve IV. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 03.11.1976
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 366 Klyve V Sone C. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 04.01.1977
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 368 Regulerings- og tomtedelingsplan for et område begrenset avKongenrødvn., Klyve V og Dyrendal. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 22.04.1977
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 369 Forslag til regulerings-, bebyggelses - og tomtedelingsplan foren del av Gulset syd. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 22.04.1977
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 370 Mindejordet, Skien kommune. Eldre reguleringsplan Opphevet 23.03.1977
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 372 Reguleringsplan for Vindalsåsen Øst, Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 22.04.1977
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 378 Reguleringsplan for en del av Lunde-nedre i Holla. Eldre reguleringsplan Opphevet 15.06.1977
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 379 Reguleringsplan for Gulset senter. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 27.09.1977
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 380 Forslag til reguleringsendring for del av Granheimåsen. Eldre reguleringsplan Opphevet 30.09.1977
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 381 reguleringsplan for Håvundvn. mellom Borgevn. og Meensvn. med et tilgr område mellom Langerødvn (fvH-33) og Borgemarka. Eldre reguleringsplan Opphevet 26.10.1977
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 382 Reguleringsplan for industriområdet på Strømdalsjordet. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 20.10.1977
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 386 Reguleringsplan for felt N og O (Gulset). Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 05.01.1978
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 387 Forslag til regulerings-, bebyggelses - og tomtedelingsplan for en del av Gulset syd, del II. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 13.03.1978
Vis info 388 Reguleringsplan for Voldsfjorden. Eldre reguleringsplan Utgått/erstattet 29.03.1978
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 391 Reguleringsplan for Värmofjellet. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 06.04.1978
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 394 Reguleringsendring av reguleringsplan for del av Åkre Gård - nordre del. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 25.04.1978
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 395 Reguleringsplan for Myren syd - gnr. 2 bnr. 1. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 23.06.1978
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 396 Forslag til endringsplan for r.v. 36 fra Bøle til Menstad samt arealene mellom riksveg og elva. Eldre reguleringsplan Opphevet 21.07.1978
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 397 Reguleringsplan for Sveene. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 14.07.1978
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 398 Regulerings- og bebyggelsesplan for et område mellom Gråtenvn. og Laksegt. i Skien. Eldre reguleringsplan Opphevet 25.07.1978
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 404 Reguleringsendring for mindre del av Lensmannsdalen øst. Eldre reguleringsplan Opphevet 06.12.1978
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 405 Reguleringsplan for Kubru i Melum. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 16.02.1979
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 408 Reguleringsplan for Elstrømbrua og ny veg Telemarksvn. - Hesselberggt.Del I. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 27.03.1979
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 409 Reguleringsplan for Elstrømbrua og ny veg Telemarksvn. - Hesselberggt.Del II. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 27.03.1979
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 412 Reguleringsendring for del av friarealet på Bølehøgda. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 31.05.1979
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 415 Reguleringsplan for Gråtenmoen Terrasse, Esso Tankanlegg m.v. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 19.07.1979
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 416 Regendr for et kvartal av regplan for Gråtenmoen øst (11.11.75.) begr av Porsgrunnsvn-Mobakkvn-Messevn Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 19.07.1979
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 418 Reguleringsplan for Falkumbrua og krysset Hesselberggt. - Gulsetvn. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 04.09.1979
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 422 Endring av området mellom Jernbanevn. - og N.S.B. Eldre reguleringsplan Opphevet 13.11.1979
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 423 Forslag til reguleringsendring for del av friarealet ved vegkrysset G.Knudsensveg -Hydrobakken i Gjerpen. Eldre reguleringsplan Opphevet 14.11.1979
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 424 Reguleringsplan for et området begrenset av Skidarvn. - Håvundvn. -Bj.Farmannsgt. - Bergheimvn. i Gjerpen. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 13.11.1979
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 425 Reguleringsendring Tolleskogen 1 c. Eldre reguleringsplan Opphevet 13.11.1979
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 427 Forslag til reguleringsendring for et område innenfor J-feltet. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 25.01.1980
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 429 Reguleringsplan for felt G på Gulset. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 18.02.1980
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 432 Reguleringsplan for Høyås. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 07.05.1980
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 433 Reguleringsplan for Kongensgt. 30. Eldre reguleringsplan Opphevet 09.05.1980
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 434 Regplan for et omr. ved Porsgrunnsvn omkr Niels Juelsgt -Lensmannsvn-Gimsøy skole-Bamblevn-Nomevn Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 09.05.1980
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 435 Reguleringsplan for krysset Flyplassvn. - Ulefossvn. (Brekkakrysset). Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 24.07.1980
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 437 Reguleringsplan for Kollmyr - Gulset. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 24.07.1980
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 438 Parsell av gnr. 16 bnr. 1 og 8. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 12.08.1980
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 441 Reguleringsplan for Tollnes øst. Eldre reguleringsplan Opphevet 26.01.1981
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 443 Forslag til regulerings- bebyggelses - og tomtedelingsplan forTorget på Skotfoss. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 07.05.1981
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 444 Reguleringsplan for Åsen grustak. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 18.06.1981
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 446 Reguleringsplan for Apallhaugen. Gjerpen. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 18.06.1981
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 447 Boligfelt Bjørbekk. Vestre Mælum på del av gnr. 250 bnr. 1. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 06.10.1981
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 448 regplan for omr mellom Strømdalsjordet og Gulsetvn. begrenset i nord av Gulset syd, del II og i syd av Strømdalsåsen. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 03.12.1981
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 449 Forslag til reguleringsendring for del av eiendommen gnr. 59 bnr. 1 - Wattenberghøgda i Gjerpen. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 21.01.1982
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 450 Reguleringsplan for en huskrull på gnr. 48 bnr. 2 på Eriksrød i Gjerpen. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 21.01.1982
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 451 Industriareal på Ballestad i Gjerpen. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 18.02.1982
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 452 Reguleringsplan for Hamsdokka. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 18.02.1982
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 454 Forslag til reguleringsendring for deler av Voldsfjorden industriområde med havn. Eldre reguleringsplan Opphevet 13.05.1982
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 455 Regendr for et omr i reg.planen Grøtsund-Kampekastet.(Området av friareal til fellesareal - inskr. av gangveg). Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 13.05.1982
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 457 Reguleringsendring for del av eiendommen gnr. 64 bnr. 114 og gnr. 64 bnr. 129 i Gjerpen. Eldre reguleringsplan Opphevet 22.06.1982
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 458 Reguleringsplan for Bakkane - Moflata. Begrenset av: Bakkane -Solum grustak - Myrvegen - Voldsvegen. Eldre reguleringsplan Opphevet 22.06.1982
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 459 Reguleringsplan for Rullen i Flakvarp. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 22.06.1982
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 460 Reguleringsplan for Åsen på Åfoss. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 22.06.1982
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 461 Reguleringsplan for Svanviksvingen. Eldre reguleringsplan Opphevet 23.09.1982
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 462 Reguleringsplan for et område ved Bratsbergkrysset begrenset av Peder Skramsvei -Løbergvn. - Bratsberggt. - Stormbanen. Eldre reguleringsplan Opphevet 23.09.1982
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 463 Reguleringsplan for r.v. 357 - Hesselberggt. - parsell Falkumelva - Lundedalen og tilgrensende område. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 21.10.1982
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 464 Reguleringsplan for et område vest for Århusvn. Mellom Raulandsvn. og gnr. 3 bnr. 181, Skien kommune. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 21.10.1982
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 466 Endring i regulerings- og bebyggelsesplan for Strømdal. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 20.01.1983
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 467 Reguleringsplan for Kjørbekkdalen, del nord-øst for Porsgrunnsvn. Eldre reguleringsplan Opphevet 17.02.1983
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 468 Reguleringsplan for gnr. 216 bnr. 72 og del av gnr. 216 bnr. 1,8 i Solum. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 17.02.1983
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 470 Reguleringsplan for Steinsrudsvingen. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 17.02.1983
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 471 Reguleringsplan for Kampekastet, Solum. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 17.02.1983
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 472 Reguleringsplan for Siljanvn. (Kv.316) fra Sem bru til Åmot med tilgr. områder. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 24.03.1983
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 473 Reguleringsplan for Slåttemyr, del av gnr. 238 bnr. 1 og 9 i Kilebygda. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 24.03.1983
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 476 Reguleringsplan for et område nord for Sommerfryd i Gjerpen. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 19.05.1983
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 477 Reguleringsplan for et område øst for Greg.Dagssonsgt. og inkl. Bølehøgda borettslag II m.m. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 19.05.1983
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 478 Reguleringsplan for Rønningsjordet nord, del av gnr. 1 bnr. 4 i Skien kommune. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 16.06.1983
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 479 Reguleringsplan for eiendommen Hoppestad gnr. 268 bnr. 60 i Mælum. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 16.06.1983
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 480 Reguleringsendring for et område nord for Nordre Risingveg øst for Mælagt. Eldre reguleringsplan Opphevet 16.06.1983
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 481 Reguleringsplan for det historiske området Snipetorpgata/Bratsberggata. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 19.05.1983
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 482 Reguleringsplan for Rugtvedtkollen, del av gnr. 225 bnr. 1, 2, 6, 19, 21og del av gnr. 223 bnr. 16. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 16.06.1983
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 484 Reguleringsendring Gulset syd, del II. Eldre reguleringsplan Opphevet 08.09.1983
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 486 Wattenberg - Tufteputten (H-31) Eldre reguleringsplan Opphevet 08.09.1983
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 488 Reguleringsplan for O.Kyrresgt. 13, 15 og del av Hj.Johansensgt. 15 b. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 08.09.1983
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 489 Reguleringsplan for Einaren. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 08.09.1983
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 490 Reguleringsplan for Rydningen. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 08.09.1983
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 494 Reguleringsplan for Follestad. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 08.09.1983
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 499 Reguleringsplan for et område nord for Sommerfryd og øst for Luksefjellvegen. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 15.12.1983
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 500 Reguleringsplan for området Hesselberggt. - Bjørnstj. Bjørnsonsgt. -Magnusgt. - Nordraaksgt. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 10.11.1983
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 501 Reguleringsplan for Åsen, tomt 11, 13-20, 43. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 15.12.1983
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 502 Reguleringsplan for del av gnr. 212 bnr. 4. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 15.12.1983
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 503 Reguleringsplan for Fjellrønningen, Skotfoss. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 16.02.1984
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 504 Reguleringsplan for området rundt Stigertun. Alt. 2. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 10.11.1983
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 505 Regplan for krysset Rabbenvn/Klyvevn/Bjørntvedtvn/Bjørndalsjordet og fortau på strekn Klyveskole-Risjordet. Eldre reguleringsplan Opphevet 24.05.1983
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 506 Regulering av eiendommen gnr. 115 bnr. 86 i Gjerpen. Eldre reguleringsplan Opphevet 21.06.1984
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 507 Reguleringsplan for Nedre Borgestad. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 16.02.1984
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 509 Reguleringsplan for Åsen II, Skien kommune. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 21.06.1984
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 510 Regplan for del av Skogplassene-Kjørbekk industriområde Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 24.05.1984
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 511 Reguleringsplan for Rønningen II, nord. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 21.06.1984
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 512 Utv av regplan for Kjørbekkdalen-del nord (egengodkjent 17.02.83) med to boligtomter på 220/739. Eldre reguleringsplan Opphevet 24.05.1984
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 513 Reguleringsplan for et område på Grini begrenset av Gjerpen kirke i syd ogGrinivn. 14, Siljanvn. 43 i nord. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 06.09.1984
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 514 Reguleringsplan for et kvartal vest for Greg. Dagssonsgt. nord og øst forHaugsåsveien, sone Gjerpen. Eldre reguleringsplan Opphevet 04.10.1984
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 515 Regplan for Myren del II Gulset syd. Del av 2/1 og 1/ 474, samt omreg av 2/772 i regplan for Gulset syd del II Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 04.10.1984
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 516 Reguleringsplan for Skjellbekkåsen - Skotfoss, Solum. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 06.09.1984
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 517 Reguleringsplan for del av gnr. 215 bnr. 31 og 80. Geiteryggen tomt for gartneri - veksthus. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 06.09.1984
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 518 Regplan for Bølevn/G.Knudsensv og tilstøtende arealer på strekn fra gml Eikornrød st tom Hauen transformatorstasjon Eldre reguleringsplan Opphevet 01.11.1984
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 519 Reguleringsplan for fylkesveg H-31, parsell Gunnar Knudsensveg - Åkre med tilstøtende områder. Eldre reguleringsplan Opphevet 29.11.1984
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 520 Reguleringsplan for området nord, øst og syd for Frogner videregående skole. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 29.11.1984
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 521 Reguleringsplan for Oscarsgt. - Asbjørnsgt. - Hjellevannet - Sundvegen (Bakken). Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 16.09.1984
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 522 Reguleringsplan for Gråtenmoen øst - del syd. Eldre reguleringsplan Opphevet 24.09.1985
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 523 Regplan for Gråtenmoen vest - del syd.Mindre endring i plan stadfestet 11.11.75 mellom Hagebyvn. og Kjørbekk. Eldre reguleringsplan Opphevet 24.01.1985
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 525 Reguleringsplan for Øvre Elvegt. 2 og 4. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 21.02.1985
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 526 Reguleringsplan for et område mellom Århusvn. og Lundedalen.(rev.av tidligere planer i området). Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 29.11.1984
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 527 Reguleringsplan for kvartalet Lensmannsvn. - Grogt. - Breviksgt. - Langesundsgt Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 28.03.1985
Vis info 528 Venstøphøgda nord. Eldre reguleringsplan Utgått/erstattet 28.03.1985
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 529 Forslag til reguleringsplan for krysset Porsgrunnsvn./Kjørbekkvn. Området ved bensinstasjonen. Eldre reguleringsplan Opphevet 28.03.1985
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 530 Reguleringsplan for del av gnr. 331 bnr. 18 i Valebø. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 09.05.1985
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 531 Reguleringsplan for Skien lufthavn - Geiteryggen. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 09.05.1985
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 532 Reguleringsplan for Tangaråsen Vest, Solum, gnr. 12 bnr. 19. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 27.06.1985
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 533 Reguleringsplan for Klosterskogen - Del syd. Eldre reguleringsplan Opphevet 15.07.1985
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 534 Reguleringsplan for Tollnes Vest, begrenset av Bjørnstadvn. - Lensmannsvn. - Porsgrunnsvn. Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 27.06.1985
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 535 Reguleringsplan for Voldskrysset (r.v. 353 c r.v. 356). Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 27.06.1985
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 536 Reguleringsplan for Hyni pukkverk i Gjerpen. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 27.06.1985
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 540 Regendr reg.plan for Nenset vest - del nord, stadfestet 15.04.75. Eldre reguleringsplan Opphevet 06.09.1984
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 542 Reguleringsplan for del av gnr. 216 bnr. 9 og del av gnr. 216 bnr. 1 og 8 i Solum. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 12.09.1985
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 543 Reguleringsplan for riksveg 36 ved Menstad gård. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 12.09.1985
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 544 Endring av reguleringsplan for Siljanvn. r.v. 316 fra Sem bru til Åmot med tilgr. område. Mindre vesentlig endring. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 28.06.1984
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 545 Mindre vesentlig endring i reguleringsplan for Tollnes øst. Mindre reguleringsendring Opphevet 17.10.1985
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 547 Reguleringsplan for Fartangen. (Avgrenset av E.Sundtsgt., H.Bøttgersgt., Farelva og Falkumelva). Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 28.11.1985
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 548 Reguleringsplan for del av eiendommen Gjærum gnr. 263 bnr. 6 i Mælum. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 28.11.1985
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 549 Regplan for et omr i Gråten, begr av Skippergt-Skienselva(Endring av regplan stadf 23.02.65). Eldre reguleringsplan Opphevet 28.11.1985
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 550 Reguleringsplan for eiendommen Bergan gnr. 268 bnr. 9 i Mælum, Skien kommune. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 28.11.1985
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 551 Reguleringsplan for M.Blicksgt. 25. Eldre reguleringsplan Opphevet 28.11.1985
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 552 Reguleringsplan for et område omkring Odd Statdion. Eldre reguleringsplan Opphevet 23.01.1986
Vis info 553 Reguleringsplan for Haraldsgt. 1, Hagevn. 16. Eldre reguleringsplan Utgått/erstattet 23.01.1986
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 554 Reguleringsplan for gnr. 115 bnr. 3, Sneltvedt i Gjerpen. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 23.01.1986
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 555 Reguleringsplan for Magnusgt. 13. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 17.04.1986
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 556 Forslag til regulerinsendring for del av Voldsfjorden industriområde m/havn. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 17.04.1986
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 557 Reguleringsplan for Røra industriområde. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 17.04.1986
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 562 Forslag til reguleringsplan for et område vest og syd for Sneltvedt skole, Gjerpen. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 15.05.1986
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 563 Gnr 58, bnr 3 med flere, sone Gjerpen Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 28.08.1986
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 564 Reguleringsplan for Tangeråsen Vest II. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 28.08.1986
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 565 Reguleringsplan for del av Faråsen, gnr. 216 bnr. 2 og 83. Del av Bakkane gård. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 28.08.1986
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 566 Forslag til reguleringsplan for et område mellom Sommerfryd og Tufte. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 28.08.1986
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 567 Regend for kvartalet mellom Bunkholdtsveg og Tokkeveien. Endr av plan stadfestet 12.11.75. Eldre reguleringsplan Opphevet 28.08.1986
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 568 Forslag til omregulering av et areal på Nenset, Solum. Eldre reguleringsplan Opphevet 28.08.1986
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 571 Strømdal, gnr. 1 bnr. 2 i Skien, endring av reguleringsplan (stadfestet 03.07.67, sone nr. 651-06). Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 25.09.1986
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 572 Reguleringsplan for gnr. 1 bnr. 48. Endring av reguleringsplan stadfestet 04.09.79, sone nr. 651-28. Eldre reguleringsplan Opphevet 23.10.1986
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 573 Endring av reguleringsplan for Bergslandområdet stafestet 10.12.71,sone 761-09. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 23.10.1986
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 574 Reguleringsplan for Meierkollen. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 20.11.1986
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 574-B1 Bebyggelsesplan område A. Bebyggelsesplan ihht. Reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 24.11.1988
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 574-B2 Bebyggelsesplan område B. Bebyggelsesplan ihht. Reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 27.10.1988
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 575 Reguleringsplan for et idrettsanlegg ved Gjerpen stadion. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 20.11.1986
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 576 Reguleringsplan for Solbergtun, gnr. 3 bnr. 34 og del av gnr. 4 bnr. 215. Et senter for eldre på Falkum. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 20.11.1986
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 577 Reguleringsendring for et område sydvest for Tvedthjørnet. Eldre reguleringsplan Opphevet 14.01.1987
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 577-B1 Bebyggelsesplan for Gimsøyhagen. Del av reguleringsplan for et område sørvest for Tvedthjørnet. Bebyggelsesplan ihht. Reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 14.11.1991
Vis info 578 Reguleringsplan for et område syd for siloanlegg mellom Bøleveien og Skienselva. Eldre reguleringsplan Utgått/erstattet 18.06.1987
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 580 Reguleringsplan for området i tilknytning til Gåsodden camping og Gåsodden badeplass. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 24.09.1987
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 582 Regendr av et omr. på Bakken, begr av E. Sundtsgt-H.Bøttgersgt-St. Olavsgt-Granebanen-Oscarsgt-Falkumelva Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 24.09.1987
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 582-B1 Bebyggelsesplan for Eilert Sundsgt.37. Bebyggelsesplan ihht. Reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 26.11.1987
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 583 Reguleringsplan for gnr. 221 bnr. 44. Eldre reguleringsplan Opphevet 22.10.1987
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 584 Privat forslag til reguleringsplan for Bratsberg, del av gnr. 60 bnr. 30 (Gallefoss gartneri). Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 23.10.1987
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 585 Reguleringsplan for et område langs Skienselva på Bøle. (gnr. 67/4, 67/5- og 7, 67/35,67/36, 67/37, 67/72, og 67/175). Eldre reguleringsplan Opphevet 19.11.1987
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 587 Reguleringsendring av en del av eiend. 216/9 i Solum (Geiteryggvn. 57). Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 18.02.1988
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 589 Reguleringsplan for et området nord for Limi grendehus - Gjerpen. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 18.02.1988
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 591 Reguleringsplan for omr.: Nybergvegen - Klyvevegen - Bjørnstadveien - Porsgr.vegen -Kommunegrensa - Alt.2,vest. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 07.07.1988
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 591-B2 Bebyggelsesplan gnr. 223, bnr. 577 i Skien. Bebyggelsesplan ihht. Reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 04.12.1986
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 591-B3 Bebyggelsesplan A/S Norske Shell BO-bussene A/S. Administrasjon og service-anlegg. Gnr. 221, bnr. 1930,1931. Bebyggelsesplan ihht. Reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 23.05.1991
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 591-B5 Bebyggelsesplan for deler av gnr.223 bnr.10,535, 816 og 817 på Klyve. Bebyggelsesplan ihht. Reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 29.11.1994
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 591-B7 Bebyggelsesplan for JET stasjon på Klyve. 223/815, Klyvevn.25. Bebyggelsesplan ihht. Reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 06.05.1997
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 592 Reguleringsplan for skole- og idrettsanlegg med tilstøtende områder på Åfoss i Solum. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 22.06.1988
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 592-B1 Bebyggelsesplan for Åfoss Nedre, felt B i reguleringsplanen. Bebyggelsesplan ihht. Reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 23.03.1992
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 594 Privat forslag til reguleringsplan for en del av gnr. 283 bnr. 81. (Lars Grønli`s eiendom på Skotfoss). Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 08.09.1988
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 595 Kvartalet: Kongensgt. - Skistredet - Kamperhauggt. - Snipetorpgt Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 08.09.1988
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 597 Reguleringsplan for Lundetangen Bryggeri. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 19.01.1989
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 599 Reguleringsplan for en mindre parsell på Dolva Vestre (del av eiendommengnr. 273 bnr. 5 - Dolvavegen 15 - Solum) Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 30.03.1989
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 600 Reguleringsplan for Hynivegen. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 30.03.1989
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 601 Reguleringsplan for Menstadbrua. Eldre reguleringsplan Opphevet 22.06.1989
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 602 Reguleringsplan for gnr. 217 bnr. 620. (Endring av reg.plan Bakkane -Moflata, stadfestet 22.06.82). Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 27.04.1989
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 603 Huskrull i Kilebygda. Eldre reguleringsplan Opphevet 24.08.1989
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 605 Reguleringsplan for støyvoll m.m. ved Bugten sandtak, del av gnr. 221 bnr. 21 i Solum. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 24.08.1989
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 606 Reguleringsplan for gnr. 220 bnr. 7 og 1644, Solum. (Endr. i reg.plan for Gråtenmoen vest, del syd Stadfestet 11.11.75) Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 10.10.1989
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 607 Del av gnr. 56 bnr. 65, Limi. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 21.09.1989
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 608 Reguleringsplan for utvidelse av Gimsøy kirkegård mot nord. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 25.01.1990
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 609 Reguleringsplan for del av eiend. gnr. 212, bnr. 19, 71, Åfoss Nordre I. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 25.01.1990
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 610 Reguleringsplan for Østre Bakken, alternativ 4. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 29.03.1990
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 611 Rennesund gnr. 36 bnr. 1,9, Skien kommune. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 16.02.1989
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 612 Reguleringsplan for et område i Bjorstddalen og ved Slettemo. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 29.03.1990
Vis info 612-B1 Bebyggelsesplan for områdene ved Slettemo. Bebyggelsesplan ihht. Reguleringsplan Utgått/erstattet 05.05.1992
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 614 Del av Klyve senter stadfestet 06.11.69. Eldre reguleringsplan Opphevet 21.06.1990
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 615 Mælagt. 41 - gnr. 300 bnr. 3010 - og et område i nord begrenset av Are Frodesveg i Skien. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 21.06.1990
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 615-B2 Bebyggelsesplan for Mælatun område B innafor reguleringsplanen for Mælagata 41 m.m. Bebyggelsesplan ihht. Reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 22.01.1992
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 617 Barnehage på eiendommen Åsmund Vinjesgate 20. Gnr. 300 bnr. 4179. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 12.09.1990
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 618 Reguleringsendring at et område på Bakken begrenset av Granbanen, Falkumelva, Verksgata, Oscarsgate. Gnr. 300 bnr. 3204, 3203, 4148. Eldre reguleringsplan Opphevet 12.09.1990
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 619 Reguleringsendring for boligtomt for eiendommen gnr. 212, bnr. 1, Haukenes i Solum. Eier Arvid Nybråten. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 01.11.1990
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 620 Forslag til reguleringsplan over gnr. 8 bnr. 4 i Gjerpen. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 06.08.1990
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 621 Reguleringsendring for del av eiendommen gnr. 72 bnr. 263, 243, 114og 118 på Menstad. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 04.04.1991
Vis info 622 Endring av reguleringsplan ved krysset i Skotfossvegen/Grøtsundvegen i Skien - ensidig busslomme. Eldre reguleringsplan Utgått/erstattet 04.04.1991
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 623 Reguleringsplan for del av Dyrendal. (Endring av reguleringsplan stadfestet: 15.06.77.) Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 26.09.1991
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 625 Endring av reguleringsplan for Kampekastet 661-14 (471) Del av friområde omreguleres til boligformål. Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 17.01.1992
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 626 M.V.E. av reguleringsplan for Einaren 651.39 (489) Del av friområde omreguleres til boligformål. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 10.10.1991
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 627 M.V.E. av reguleringsplan for et område mellom Falkumelva og Århusveien. Eiendommen Arne Garborggt 87, g.nr.300, b.nr 1247. Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 27.09.1991
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 628 Reguleringsplan for ny barnehage på Klyve Klyvetoppen g.nr. 223, b.nr.16. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 20.02.1992
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 629 Regulering Huken planområdet avgrenset av Mælagt. - Otto Løvenskioldsgt.- Lundedalen og husrekka langs nordsida av Sverdrupsgt. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 20.02.1992
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 630 Endring for et område ved Syrinhaugen - del av g.nr 58, b.nr 135,137 , Rising. M.V.E av Risingplanen st.f. den 17.09.59. 763.01 (167) Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 15.02.1992
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 632 Reguleringsplan for Falsensgt. 18. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 26.03.1992
Vis info 633 M.V.E. av reguleringsplan for gnr.221/bnr.594 Tollnes Vest. Mindre reguleringsendring Utgått/erstattet 08.04.1992
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 634 Reguleringsplan for g.nr.65, b.nr.20 m.fl. Ballestad, Skien. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 03.01.1992
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 635 Reguleringsplan for et område begrenset av Søndre Falkum veg, Oscars gate og Wessels gate i Skien. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 20.02.1992
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 636 Reguleringsplan for Bølevegen. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 26.03.1992
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 637 M.V.E. av reguleringsplan for Klyve III (vegen Klyveåsen),g.nr. 223 b.nr. 450. Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 10.07.1992
Vis info 639 M.V.E. av reguleringsplan for Fartangen, egengodkjent 28.11.85. Mindre reguleringsendring Utgått/erstattet 03.08.1992
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 640 Reguleringsendring for del av Falsensgt.16-18. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 01.09.1992
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 641 M.V.E. av reguleringsplan for Mælagt.41 m.m. Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 09.09.1992
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 642 Omregulering av deler av reguleringsplan for Fjellrønningen, Skotfoss i Solum. (661.10.503). Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 29.09.1992
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 643 Reguleringsplan for del av fylkesveg H-43 - Hynivegen mellom Skottlandsbekken og Smiebrua. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 23.04.1992
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 644 Reguleringsplan for eiendommene g.nr. 217 b.nr. 271 og 329 samt deler av gamle Bjørntvedtvn. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 25.06.1992
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 645 Mindre vesentlig endring av reguleringsplan for Hoppestad m.m. (st.nr. 561) Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 04.02.1993
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 646 Reguleringsendring for del av eiend. g.nr. 139, b. nr.8-11 på Høgli i Skien. (M.V.E. av "Skrehelleplanen") Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 22.01.1993
Vis info 647 Reguleringsendring for Voldsvegen 508 del av "FINNDAL" g.nr.202 b.nr.2. Eldre reguleringsplan Utgått/erstattet 26.01.1993
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 648 Mindre vesentlig endring av reguleringsplan for et område mellom Falkumelva og Århusvegen, nr.139, stadf. 03.11.58. Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 29.12.1992
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 649 Reguleringsplan over del av gnr. 215 bnr. 1 i Solum. Eldre reguleringsplan Opphevet 18.02.1993
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 650 Reguleringsplan for gnr. 217 bnr. 408 og 409 Vindalsåsen. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 18.02.1993
Vis info 653 Forslag til ny reguleringsplan for arealer ved Gulset senter. Eldre reguleringsplan Utgått/erstattet 11.03.1993
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 654 Mindre vesentlig endring av reguleringsplan med bestemmelser for Lyngbakken gnr. 221, bnr. 1856 (22), egengodkjent 24. 09. 87. Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 12.05.1993
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 655 Mindre vesentlig endring av del av reguleringsplan for Rising, del av g.nr. 58b.nr. 1 og 58/150, 151,171 Petersborgvn. Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 18.05.1993
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 656 Reguleringsplan for Lundegata 31 m. fl. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 15.10.1992
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 657 Reguleringsplan for BAKKANE. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 08.09.1994
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 658 Forslag til reguleringsplan for SKOGPLASSENE/GRÅTENMOEN. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 22.06.1993
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 660 Mve av regplan for Oscarsgt-Asbjørnsensgt-Hjellevannet-Sundvn. av 06.09.84. Vedr. del av 300/3713, Bakkegt.1 Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 02.09.1993
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 661 Mindre vesentlig endring av reguleringsplan for Nedre Borgestad, (stadfesta 16.02.84. sone nr. 621.36) Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 07.09.1993
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 663 Mindre vesentlig endring av regulerings-, bebyggelses- og tomtedelingsplanfor felt K,L,N og O på Gulset, stadfesta 01.04.1975. Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 20.09.1993
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 664 Reguleringsplan for Darretomta. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 18.11.1993
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 665 Privat forslag til reguleringsendring på eiendommen g.nr. 300, b.nr. 3758 på Bakken. (Eilert Sundts gt 81 - 83). Eldre reguleringsplan Opphevet 27.12.1993
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 667 M.V.E. av reguleringsplan for del av Gulset syd - del II (egengodkj. 13.03.78). Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 15.02.1994
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 668 M.V.E.av reguleringsplan for Kollmyr (st.f. 24.07.80.) Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 07.04.1998
Vis info 669 M.V.E. av reguleringsplan for Haraldsgate 1, Hagevn. 16 (egengodkj. 23.01.86.) Mindre reguleringsendring Utgått/erstattet 03.06.1994
Vis info 671 Reguleringsplan for TSS, Skien. Eldre reguleringsplan Utgått/erstattet 22.06.1994
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 672 Endring av reguleringsplan for deler av Gunnar Knudsensveg med tilstøtende arealer inntil Borgestad gård. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 17.06.1993
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 673 Reguleringsendring (MVE) for g.nr. 221, b.nr. 424 m.m.Vestre Buktenveg. Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 23.08.1994
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 674 Regplan for HÅVUNDVEGEN, parsell Stormbanen - Frognerkrysset og tilgr omr Bystyrets vedtak: 22.06.94 (egengodkjenning) Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 22.06.1994
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 676 Forslag til reguleringsplan for f.v.H-43, Hynivegen, parsell Gulsetringen-Skotlandsbekken. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 17.11.1994
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 678 Forslag til reguleringsplan for omr. Hansteens gt. / Wessels gt. / Bakke gt. /Asbjørnsens gt. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 17.11.1994
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 679 Reguleringsplan for gnr. 220 bnr. 913, 1530 og 1531. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 20.10.1994
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 680 Endring i reguleringsplan for Meierkollen (651.54-574-egengodkjent 20.11.85.) Endringen gjelder Meierlia 3. Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 29.11.1994
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 682 Reguleringsendring Øvre Skottlandsv. 8C gnr.300 bnr.3542. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 16.12.1994
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 683 Reguleringsplan for g.nr. 57, b.nr. 243 og 275. GRINIVEGEN. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 29.06.1995
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 684 LIMISTIEN. Endring av reguleringsplan for et område ved Limi Grendehus. (Sone nr. 763.19, st.f.nr. 589, egengodkjent den 18.02.1988.) Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 31.01.1995
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 685 M.V.E. av et areal på eiendommen Hansteensgt. 1, Bakken.Endring av en del av plan st.f.nr. 521, egengodkjent 06.09.84 Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 03.02.1995
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 686 Reguleringsplan for et område i Jønnevall, øst for Luksefjellvn. til Skrehellefoten -mellom Nøklegård og Sandbakken. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 25.06.1992
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 687 Mindre vesentlig endring av ett område vest for Bakkane 83 i Skien.(Del av reguleringsplan for Bakkane) Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 08.03.1995
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 688 Mindre vesentlig endring av reguleringsplan for eiendommen gnr.58, bnr.3m.fl.. i Gjerpen. Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 10.03.1995
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 689 Reguleringsplan for Furukollen. ( Del av g.nr.252, b.nr. 5.) Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 16.03.1995
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 690 Reguleringsplan for Falkum Bensin & Service, Hesselbergsgt, Skien. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 16.02.1995
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 691 Reguleringsplan for Fv.H Valebøvegen parsell Søndre JernbaneundergangMjågetjønn, i Skien og Sauherad kommune. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 16.02.1995
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 693 Reguleringsendring for Jernbanevn. 31 -33, g.nr. 59, b.nr. 1, f.nr. 32. Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 13.02.1995
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 695 Reguleringsendring for Nedre Kongerød 11 - 15, g.nr. 223,b.nr. 345, 356, 397, 581 og 709. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 16.02.1995
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 696 Reguleringsendring M.V.E for del av eiendommeng.nr.139, b.nr. 1, Øvre Høgli i Gjerpen. Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 30.03.1995
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 697 Reguleringsendring M.V.E for del av eiendommen g.nr. 132, b.nr. 1,Øvre Høgli . (Høymyr) Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 16.12.1994
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 698 Reguleringsplan for Nedre Hjellegate og Vetlesentomta m.m. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 18.05.1995
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 701 Endring av reguleringsplan for R.Ørnsgt / Schweigaardsgt medtilliggende arealer ( PLESNERPARKEN) Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 23.05.1995
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 702 Forslag til reguleringsplan for GNR. 75, BNR. 329, BUERVEGEN. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 28.09.1995
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 703 Forslag til reguleringsplan for SØNDRE MÆLA. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 28.09.1995
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 704 Mindre vesentlig endring for eiendommen gnr.220 bnr.1344 Kjørbekkdalen 12B. Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 19.10.1995
Vis info 705 Bebyggelsesplan. Opsahl gnr.338 bnr.1 VALEBØ brygge 114, 3721 Skien. Bebyggelsesplan ihht. Reguleringsplan Utgått/erstattet 28.11.1995
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 706 Mindre vesentlig endring av reguleringsplan for GULSETLIA 24 i Skien. Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 20.02.1996
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 707 Reguleringsendring BJERK CEMENTSTØPERI,gnr. 300 bnr. 1508-1945-1948-1949-4754. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 23.01.1996
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 708 Mindre vesentlig endring av et område på KUBRU i Skien nordøst for Kubrusvingen.( Reguleringsplan for Kubru, stadf. 16.02.79, st.f.nr. 405.) Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 08.01.1996
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 709 M.V.E. av Håvundvn. 117, gnr.67 bnr.216. ( Endring av en del av plan for Håvundvn., parsell Stormbanen - Frognerkrysset og tilgrensende områder, egengodkjent 22.06.94, st.fnr. 674.) Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 10.04.1995
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 711 Reguleringsplan for gnr. 65 bnr. 3 m. fl. BALLESTAD. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 16.08.1995
Vis info 712 Kommunedelplan for Skien sentrum Kommunedelplan Utgått/erstattet 07.03.1996
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 713 M.V.E. av et omr. mellom Slemdalsgt. og Mælagt. 41 i Skien. (Del av reguleringsplan for et område mellom Århusvn. og Lundedalen. Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 04.03.1996
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 714 Reguleringsendring for idrettsanlegg ved Gjerpen stadion. Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 12.12.1995
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 715 M.V.E. av reguleringsplan for HØYÅS, stadfestet 07.05.80 (432) Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 12.01.1996
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 716 Reguleringsplan/bebyggelsesplan med off. høring for del av KVERNDALSOMRÅDET (utv. av Lietorvet) Bebyggelsesplan ihht. Reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 20.06.1996
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 717 Reguleringsplan for R. Ørnsgt./Schweigaardsgt med tilliggende arealer. Nordre bydel. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 20.10.1994
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 719 Reguleringsendring tomtedelingsplan innenfor reguleringsplan for Håvundvn., parsell av Stormbanen - Frognerkrysset og tilgr. omr. (B1 Sanssouci, B2Frognerlia vest m.fl.) Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 30.12.1996
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 720 Mindre vesentlig endring av friområdet ved hjørnet Oscarsgt./Asbjørnsensgt. (Endring av en del av plan for Oscarsgt.- Asbjørnsensgt.- Hjellevannet -Sundvn. Sone nr. 721.17, st.f.nr. 521, egengodkjent 06.09.84) Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 04.02.1997
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 721 Reguleringsplan for et område ved SKOTTFOSS SKOLE. Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 22.08.1996
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 723 M.V.E. for eiendommen R.Ørnsgt. 3 og O.Løvenskioldsgt. 4 i Skien. Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 11.03.1997
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 724 Reguleringsplan for del av eiendommen gnr.221, bnr.75 - VILLUMSKÅS - m.m.på Klyve. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 18.06.1997
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 725 Reguleringsplan for Skotfoss bruk med Røråsen og del av Saglandåsen. Illustrasjonsplan ligger ved. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 14.09.1997
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 726 Forslag til reguleringsplan for Østre Buktenveg. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 04.09.1997
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 728 Reguleringsplan for et område inntil Luksefjellvegen og et område angs Langårdsvegen. Gnr/bnr. 58/1, 8/94, 57/3 m.fl. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 04.09.1997
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 729 Endring i reguleringsplan for Meierkollen, egengodkjent den 20.11.1986. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 12.12.1997
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 730 Forslag til reguleringsplan for området nord og syd for Menstad gård - Eilag. Eldre reguleringsplan Opphevet 18.06.1997
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 731 Reguleringsendring gnr. 59, bnr.1. Del av Gjerpen prestegård ( Gjerpen Bo- ogServicesenter). Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 14.11.1996
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 732 Bebyggelsesplan for eiendommen gnr.64 bnr.127 i Johan Schaannings gate i Skien. Bebyggelsesplan ihht. Reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 23.01.1997
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 734 Reguleringsplan for Gjerpensgate / Statens hus. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 24.06.1998
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 735 Bebyggelsesplan for Nordre Rising. Bebyggelsesplan ihht. Reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 23.06.1998
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 737 Bebyggelsesplan for SPORTSPLASSEN gnr. 300 bnr. 6, 8, 5043, 5086 og 5087. Bebyggelsesplan ihht. Reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 08.09.1998
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 738 Gråtenmoen ved Tuftekrysset. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 28.09.1995
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 739 Bebyggelsesplan for området v/Helse og velferdsentralen. Bebyggelsesplan ihht. Reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 20.05.1997
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 740 Mindre vesentlig endring av reguleringsplan for Nedre Hjellegate og Vetlesentomta m.m. Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 06.10.1998
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 741 Reguleringsplan for Bakkane. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 22.02.2001
Vis info 742 Bebyggelsesplan for gnr. 221 bnr.1728 Møbelsenteret m.v. Bebyggelsesplan ihht. Reguleringsplan Utgått/erstattet 08.12.1998
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 743 Reguleringsplan for Nordre Frogner. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 21.01.1999
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 744 Mindre vesentlig endring av reguleringsplan for et område i Gråten. Fra trafikkareal ( vendehammer ) til boligformål. Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 06.02.1999
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 745 Reguleringsplan for Falkum kolonihage i Skien, (gnr.300,bnr.3755) med tilgrensende områder. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 24.06.1998
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 746 Reguleringsendring for Numme og Handeland gartneri, m.m. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 29.04.1999
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 747 Reguleringsplan for et område ved Jernbaneveien ( Gnr. 58, bnr. 4,323 m.fl.) Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 24.06.1999
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 748 Reguleringsplan for Fjelds kolonial, gnr.58, bnr.175 med omliggende areal. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 24.06.1999
Vis info 749 Reguleringsplan for en del av Kverndalsområdet mellom Liegata, Lie kirkegård og Skien kirke Lietorvetområdet. Eldre reguleringsplan Utgått/erstattet 24.06.1999
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 750 Reguleringsplan for fellesatkomst for bl.a. eiendommer langs Håvundvn. Fra 168 - 174. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 24.06.1999
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 751 Reguleringsplan for et område nord for Katteberget på Venstøphøgda i Skien. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 27.09.2001
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 752 Reguleringsplan for Voldskrysset. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 27.05.1999
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 753 Bebyggelsesplan for Borgengården. Bebyggelsesplan ihht. Reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 22.06.1999
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 755 Reguleringsplan for Dalsbottenlia. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 26.08.1999
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 756 Mindre vesentlig endring av reguleringsplan for omr. Hansteensgt./Wesselsgt./Bakkegt./Asbjørnsensgt. Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 16.09.1999
Vis info 757 Mve av Reg.plan for nordre Frogner Eldre reguleringsplan Utgått/erstattet
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 758 Reguleringsplan for Rådhusplassen med tilgrensende gater og arealer. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 30.09.1999
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 759 Reguleringsplan ved Haugsåsen eldresenter. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 25.11.1999
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 760 Reguleringsplan Nordre Venstøp, Skien. Gnr. 8/127, 12/4, 12/8, 12/34 m.fl. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 25.11.1999
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 761-B Bebyggelsesplan for : Del av Larønningen. Gnr.221, bnr.7 m.fl. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 07.12.1999
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 762-B Bebyggelsesplan for Lagmannsgården Terrasse. Bebyggelsesplan ihht kommunepl. arealdel Endelig vedtatt arealplan 18.01.2000
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 763 Reguleringsplan for del av gnr.12, bnr.4 syd for Hoppestad stasjon. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 20.01.2000
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 764 Regendring for deler av regplanene for gnr. 212, bnr. 19 og 71 Åfoss Nordre og Ramberget 1 Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 20.01.2000
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 765-B Bebyggelsesplan for Langbryggene i Skien. Bebyggelsesplan ihht. Reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 01.02.2000
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 766 Mindre vesentlig endring for eiendommen 56/7 på Limi. Fra jordbruksformål til boligformål. Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 01.02.2000
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 767 Reguleringsplan for Fjærekilen sandtak. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 27.04.2000
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 768 Reguleringsplan for Bratsberghavna Nord. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 22.06.2000
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 769 Reguleringsplan for Meierkollen 23. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 02.05.2000
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 770 Reguleringsplan for Stallmannsvingen 46 m.fl. ( Mæla terrasse ) Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 22.06.2000
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 771 Reguleringsplan for en del av eiendommen gnr. 64, bnr. 32 ved enden avSkauenvegen, Bølehøgda i Skien kommune. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 22.06.2000
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 772 Tvedthjørnet. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 27.04.2000
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 773 Reguleringsplan for gang- sykkelveg langs riksveg 357, mellom Grøtsund og Skotfoss skole med tilgrensende arealer. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 31.08.2001
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 774 Reguleringsplan for Sandtakveien 1 og 2 på Moflata. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 31.08.2000
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 775 Reguleringsplan for Kjerringteigen. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 26.08.1999
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 776 Reguleringsplan for en parsell av 67/1 ved Ballestadveien. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 28.09.2000
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 778 Reguleringsplan for Tollnes hage. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 28.09.2000
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 779 Reguleringsplan for Røymyr Gulset. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 16.11.2000
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 780 Reguleringsplan for Luksefjell villmarksleir. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 16.11.2000
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 781 Reguleringsendring gnr.213, bnr.55 Åsen 5D, Åfoss. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 14.02.1992
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 782 Reguleringsplan for Bratsberggata 29 mfl. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 25.01.2001
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 783 Reguleringsplan for Frognerhavna. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 25.01.2001
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 784 Reguleringsplan for Gulsetvegen 80, Strømdal. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 25.01.2001
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 786 Reguleringsplan for Leirvollen på Østre Nenset, Grenland næringspark. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 03.05.2001
Vis info 787 Bebyggelsesplan. Opsahl gnr.338 bnr.1 VALEBØ brygge 114, 3721 Skien. Mindre reguleringsendring Utgått/erstattet
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 788 Reguleringsplan for Kollen boligområde, gnr.73, bnr.314. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 29.07.1997
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 790 Bataljonvegen 11 m.fl. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 23.08.2001
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 791 Reguleringsplan for Lundegt.25-31 m.fl. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 23.08.2001
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 792 Reguleringsendring for del av Gjerpen prestegård 59/1. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 19.06.2001
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 793 Reguleringsplan for eiendommene: Gnr.223, bnr.543, 833, 846 og 847 ved Grønhaugvn. (Nybergjordet) Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 03.04.2001
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 794 Reguleringsplan for Einarbakken 16. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 27.11.2001
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 795 Reguleringsplan for Åsen 22-26 Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 29.03.2001
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 796 Reguleringsplan for Blekebakkvn.2 m.fl. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 31.01.2002
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 797 Reguleringsplan for Skyggestein grustak. Eldre reguleringsplan Opphevet 31.01.2002
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 798 Reguleringsplan for Lifjell i Luksefjell Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 11.04.2002
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 800 Reguleringsplan for et område ved Raulandsvegen 5 - 9. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 15.05.2002
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 801 Reguleringsplan for Gamle Bjørntvedtveg 73 m.fl. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 20.06.2002
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 802 Reguleringsplan for Falkum gartneri Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 20.06.2002
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 803 Reguleringsplan for Faret. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 20.06.2002
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 804 Reguleringsplan for Eikornrødvegen sør 95-105. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 20.08.2002
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 806 Mindre vesentlig endring av reguleringsplan for Haugsåsen eldresenter. Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 20.08.2002
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 807 Reguleringsplan for del av Røråsen ( mindre vesentlig endring ) Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 12.11.2002
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 808 Reguleringsplan for Bjørndalen pukkverk. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 20.06.2002
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 809 Bebyggelsesplan for et område ved Haugsjordet. Bebyggelsesplan ihht kommunepl. arealdel Endelig vedtatt arealplan 22.05.2001
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 810 Bebyggelsesplan for Haugslia. Bebyggelsesplan ihht kommunepl. arealdel Endelig vedtatt arealplan 19.02.2002
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 811 Reguleringsplan for Nordre Frogner B2/F2. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 21.01.2003
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 812 Reguleringsplan for Laugstolparken. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 19.06.2003
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 813 Reguleringsplan for søndre del av Skien Lufthavn. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 15.05.2003
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 814 Reguleringsplan for Gråtenvegen 30B m.fl.. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 15.05.2003
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 815 Reguleringsplan for Blekebakkvegen 9 m.fl. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 15.05.2003
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 816 Reguleringsplan for nytt høydebasseng på Rødmyr Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 28.08.2003
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 817 Reguleringsplan for Sneltvedtkroken. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 28.08.2003
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 818 Reguleringsplan for Gunnar Knudsensv. 82 Eldre reguleringsplan Opphevet 15.05.2003
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 819 Reguleringsplan for Vadrette. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 19.06.2003
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 820 Reguleringsplan for Smørhullet. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 28.08.2003
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 821 Reguleringsplan for Borgestadholmen. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 28.08.2003
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 822 Reguleringsplan for Cort Adelers gate 10 B m.fl. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 12.05.2004
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 823 Reguleringsplan for Limiløkka 69 m.fl. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 17.06.2004
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 824 Reguleringsplan for Lagmannslia nord. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 25.03.2004
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 825 Reguleringsplan for Snipetorpgata 22. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 17.06.2004
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 826 MVE av Reg.plan for Røra industriområde - Vold - nytt høydebasseng. Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 11.05.2004
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 827 Mindre vesentlig reguleringsendring for Falkum lokalsenter, Århusvegen. Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 15.06.2004
Vis info 828 Reguleringsplan for et område mellom RV 353 og Voldsfjorden. Eldre reguleringsplan Utgått/erstattet 26.08.2004
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 829 Bjørntvedtvegen 122. Mindre vesentlig endring av reguleringsplan for Rødmyr, egengodkjent 26.11.1980. Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 24.08.2004
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 831 Reguleringsplan for Skottekroken. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 30.09.2004
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 833 Reguleringsplan for Gjerpen ungdomsskole. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 04.12.2004
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 834 Mindre vesentlig endring, Åsen. Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 04.11.2004
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 835 Reguleringsplan for ny ungdomsskole på Mæla. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 17.06.2004
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 836 Reguleringsplan for Landmannstorget og p-anlegg i fjell. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 27.01.2005
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 837 MVE av "Regplan for deler av regplanene for 212/19 og 71 Åfoss Nordre og Ramberget 1, egengodkjent 20.01.2000. Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 01.03.2005
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 838 Reguleringsplan for gamle Borgbanen og Tollamoen - Borgestad. Eldre reguleringsplan Opphevet 03.03.2005
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 839 Reguleringsplan nord for Sannivegen 110. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 27.01.2005
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 840 Reguleringsplan for gnr.8, bnr.6 Venstøphøgda. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 09.06.2005
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 841 Reguleringsplan for Valborgs gate 4a-4f med tilgrensende eiendommer. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 09.06.2005
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 843 Reguleringsplan for rundkjøringer på riksveg 36/354 Moflata i Skien kommune. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 09.12.2004
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 844 Reguleringsplan for FV31 - Luksefjellvegen. Parsell Rising Limi. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 26.05.2005
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 845 Reguleringsplan for Skien fritidspark. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 09.06.2005
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 846 Reguleringsendring plan for Bakkane - felt B17. Endring av plan 741 - 515.21. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 30.08.2005
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 847 Reguleringsplan for del av Bakkane gård og Bakkane barnehage i Skien kommune. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 09.06.2005
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 849 Omregulering for gnr.58, bnr.346 m/del av Bjørkeveien for Risingjordet. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 01.09.2005
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 851 Endring av deler av bebyggelsesplan Langbryggene i Skien Bebyggelsesplan ihht. Reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 01.03.2005
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 852 Reguleringsplan for Herkulesområdet. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 21.10.2005
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 853 Reguleringsendring for P.A.Munchs gate Nord 51 og 53 med mer. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 03.11.2005
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 854 Flittig/Eikornrød skyte- og motorsportsenter. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 08.12.2005
Vis info 855 Reguleringsplan for Brekkeby vgs Eldre reguleringsplan Utgått/erstattet 08.12.2005
Vis info 856 Reguleringsplan for Borgestadklinikken med tilgrensende eiendommer. Eldre reguleringsplan Utgått/erstattet 26.01.2006
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 857 Mindre vesentlig endring av reguleringsplan for Borgestadholmen. Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 12.12.2005
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 858 Reguleringsplan for Arkaden/Møllesenteret. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 16.03.2006
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 859 Bebyggelsesplan for del av næringsområde på Nenset. Bebyggelsesplan ihht. Reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 24.01.2006
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 861 Reguleringsplan for Klevelandtomta med tilgrensende eiendommer. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 06.04.2006
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 862 Reguleringsplan for Strømdal gård. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 18.05.2006
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 863 MVE for Rica, del av reg.plan for Rektor Ørnsgt./Schweigaardsgt. Med tilhørende arealer, egengodkjent 20.10.94. Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 13.06.2006
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 864 Reguleringsplan for høydebasseng Lauvåsen. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 29.09.2005
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 865 MVE - plan for Nordre Venstøp felt B3 Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 13.06.2006
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 866 Reguleringsplan for Kongerød gård med tilhørende bestemmelser. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 16.03.2006
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 867 Reguleringsplan for Politihus Myren, m.v.e. Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 13.06.2006
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 868 Katteberget - Svendsjordet Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 16.03.2006
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 869 Reguleringsplan for del av gnr.216, bnr.393 - barnehage ved Bakkane gård. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 31.08.2006
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 872 Reguleringsplan for Eikhaug i Melum. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 29.08.2006
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 873 Bebyggelsesplan / mindre vesentlig reg.endring for boliger på Leirvollen. Bebyggelsesplan ihht. Reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 29.08.2006
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 874 Reguleringsplan for Skoglivegen - Augonsplassen Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 02.11.2006
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 875 Reguleringsplan for fortau og kurveutbedring langs riksveg 356 i Flakvarp. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 16.03.2006
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 876 Mve av Regplan for det historiske området Snipetorpgata/Bratsberggata, egengodkjent 19.05.1983. Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 24.09.2007
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 877 Bebyggelsesplan for Alvestad, Klyve. Bebyggelsesplan ihht. Reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 06.02.2007
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 878 Reguleringsplan for Østre Kjellemo, m.v.e. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 08.01.2007
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 879 Reguleringsplan for Buerflata. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 22.03.2007
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 880 Reguleringsplan for Lassejordet. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 03.05.2007
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 881 Reguleringsendring for del av Sneltvedt, øst for Sneltvedt skole. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 03.05.2007
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 882 Reguleringsplan for Strømdaljordet, et område mellom Strømdalvegen og Glaservegen. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 03.05.2007
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 883 Reguleringsplan for Odd stadion med tilgrensende arealer. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 15.06.2006
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 884 Reguleringsplan for et område begrenset av Telemarksvegen, Nomevegen og Mindebekken med tilhørende bestemmelser Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 22.03.2007
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 886 Reguleringsplan for boliger i Steinbruddet ved Myren m. tilstøtende områder Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 31.05.2007
Vis info 887 Reguleringsplan for Rv 36 - Skyggestein - Skjelbredstrand. Eldre reguleringsplan Utgått/erstattet 03.05.2007
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 888 Kommunedelplan for trafikk - Tollnesområdet Kommunedelplan Endelig vedtatt arealplan 03.05.2007
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 889 Reguleringsplan for Strømdalåsen 36. Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 17.10.2007
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 890 Reguleringsplan for Gulset senter. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 04.10.2007
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 891 Reguleringsplan for boliger, Nummes Blomstersenter Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 04.10.2007
Vis info 892 Kommuneplanens arealdel 2007 - 2020 Kommuneplanens arealdel Utgått/erstattet 30.08.2007
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 893 Reguleringsplan for gnr.283, bnr.930 på Røråsen. (MVE) Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 04.01.2008
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 894 Reguleringsplan for del av Sneltvedt skole, del av gnr.115, bnr.52. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 14.01.2008
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 895 Reguleringsplan for Smieøya Eldre reguleringsplan Opphevet 13.12.2007
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 896 Reguleringsplan for høydebasseng på Lakåsene (MVE) Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 28.02.2008
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 897 Mindre vesentlig endring av : Reguleringsplan for Svensejordet, vedtatt 16.03.2006. Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 03.03.2008
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 898 Reguleringsplan for Gulsetvegen 140 Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 24.01.2008
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 899 Reguleringsplan for eiendommen gnr.217, bnr.659 m.fl. På Vindalsåsen. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 24.01.2008
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 900 Reguleringsplan for Melumtunet - gnr.268, bnr.34. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 14.02.2008
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 901 Reguleringsplan for del av gnr. 8 bnr. 11 på Venstøphøgda Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 28.02.2008
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 902 Reguleringsplan for Lie mellom Bartholdsgt og Cort Adlersgt Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 28.09.2006
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 903 Reguleringsplan for Borgeåsen senter Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 24.01.2008
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 904 Reguleringsplan for Fjellet og Åmot kraftverk. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 27.03.2008
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 905 Reguleringsplan for deler av gnr.1, bnr.39, 326 og 409, Østli. Mindre vesentlig endring av reguleringsplan for Strømdal, vedtatt 03.07.1967. Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 17.04.2008
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 906 Reguleringsplan for Kverndalen syd Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 24.01.2008
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 908 Reguleringsplan for Lundegata 7, gnr.300, bnr.2663. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 24.04.2008
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 909 Endring av reguleringsplan for et område nord for Katteberget på Venstøp Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 05.06.2008
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 910 Reguleringsplan for Flekkeråsen hyttegrend Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 19.06.2008
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 911 Reguleringsplan for Risingvn. 5 - med riksveg 32, på strekningen Alexander Kiellands gate - Luksefjellvegen. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 19.06.2008
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 912 Reguleringsplan for gnr 212, bnr717, Langeduken, Åfoss. MVE av "Reguleringsplan for deler av reguleringsplanene for gnr.212, bnr.19 og 71 - Åfoss nordre og Ramberget 1". Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 30.05.2008
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 913 Reguleringsplan for del av Grinivegen 67 på Grini Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 18.09.2008
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 9134 Detaljreguleringsplan Borggrenda (v/gml Borgestadklinikken) Eldre reguleringsplan Trukket/Uaktuell
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 914 Reguleringsplan for Grensegata 36, gnr./bnr. 300/1330 og del av 300/479. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 16.10.2008
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 916 Reguleringsplan for Snipetorpgata 11 og 13 A Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 16.10.2008
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 917 Reguleringsplan for Kongerød barnehage Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 14.02.2008
Vis info 918 Kommunedelplan for Kjørbekk og Rødmyr Kommunedelplan Utgått/erstattet 27.11.2008
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 919 Reguleringsplan for Norde Limi, del av gnr. 56 bnr. 1 Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 27.11.2008
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 920 Reguleringsplan for Høydebasseng Skyggestein Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 27.11.2008
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 9203 Detaljegulering for Skauen skole Detaljregulering Trukket/Uaktuell
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 921 Reguleringsplan for Høydebasseng på Gjærum Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 27.11.2008
Vis info 922 Reguleringsplan for Skogmo videregående skole Eldre reguleringsplan Utgått/erstattet 11.12.2008
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 923 Reguleringsplan for et område ved Løvenskioldsgate. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 16.10.2008
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 924 Reguleringsplan for Gulset barnehage med tilliggende areal Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 16.10.2008
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 925 Reguleringsplan for Larønningen 221/2,3 og 2138. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 29.01.2009
Vis info 926 Reguleringsplan for Jon Alvsonsgt.18 (gbnr 63/375 m.fl.) Mindre reguleringsendring Utgått/erstattet 16.02.2009
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 927 Reguleringsplan for Furuheimvegen 43, gnr.73, bnr.191. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 05.03.2009
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 928 Reguleringsplan for Myren (gnr 1/840 mfl) med mve: 24.02.2009 Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 26.08.2004
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 928-B1 Myren - bebyggelsesplan (Skatteetaten) Bebyggelsesplan ihht. Reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 24.02.2009
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 929 Reguleringsplan for del av Kjørbekk, Grønlikroken 3 Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 29.01.2009
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 930 Reguleringsplan Skotfossveien 39-43, Vaddrette Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 05.03.2009
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 931 Reguleringsplan for areal B11 på Kongerød gård (MVE) Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 28.01.2009
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 932 Reguleringsplan for del av eiend. 52/2 Nordre Grini Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 27.03.2009
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 933 Reguleringsplan for Kjørbekkdalen 8 Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 05.03.2009
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 934 Reguleringsplan for Betanien Hospital Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 29.01.2009
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 935 Reguleringsplan for Herman Baggersgt 6 Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 26.03.2009
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 936 Reguleringsplan for Tollnesmoen Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 16.10.2009
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 937 MVE av "Regplan for boliger i steinbruddet ved Myren med tilst omr" Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 22.06.2009
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 938 Reguleringsplan for del av Arkaden / Møllesenteret Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 08.07.2009
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 939 Reguleringsplan for Kjørbekkdalen 4. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 18.06.2009
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 941 Reg.endring for ny ungdomsskole på Mæla Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 06.07.2009
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 942 Reguleringsplan for Nedre Hjellegate 19-27 Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 28.05.2009
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 943 Reguleringsplan for Kollenvegen 22 Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 27.08.2009
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 944 Regulering av Gulsetlia 9. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 27.08.2009
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 945 Ola Hanssonsveg 5 og 7. Mindre vesentlig endring vedr endret avkjørsel. Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 23.10.2009
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 946 Reguleringsplan for gnr.217, bnr. 255, 327, 344, 625, 633 Tokkevegen/Thor Bunkholts veg. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 01.10.2009
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 948 Reguleringsplan for hyttefelt for del av eiendommen Rennesund i Kilebygda, gnr 236 bnr 1 og 9 Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 26.11.2009
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 949 Reguleringsplan for eiendommen gnr 283 bnr 37, Skotfossmyra Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 26.11.2009
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 950 Detaljregulering for Niels Juelsegate 7 med tilgrensende arealer. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 26.11.2009
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 951 Reguleringsplan for Bratsberg - Sivert Urnesveg Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 29.04.2010
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 952 Mindre endring av område B12 i reguleringsplan for Kongerød Gård, egengodkjent 16.03.06. Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 08.03.2010
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 953 Svalevn.6 (gbnr 5/128 m.fl.) Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 11.03.2010
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 954 Detaljregulering for barnehage Vasbund Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 11.03.2010
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 956 Reguleringsplan for gnr 300 bnr 2270, Langbryggene Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 29.04.2010
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 957 Mindre endring av Reguleringsplan for Vestre Einaren 2, egengodkjent 26.11.09. Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 15.06.2010
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 958 Reguleringsplan for Telemarksgata 10 Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 04.02.2010
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 959 Kjørbekkvegen 46 Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 09.12.2010
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 960 Reguleringsplan for Klosterøya. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 02.09.2010
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 961 Luksefjellvn 242 (gbnr 56/166 m.fl.) Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 02.09.2010
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 962 Porsgrunnsvegen 5-7 Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 02.09.2010
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 963 Rødmyr Øst Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 02.09.2010
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 964 Menstad ungdomskole Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 02.09.2010
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 965 Tollnesmoen Nord Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 30.09.2010
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 966 Utvidelse av næringsområde på Rødmyr Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 02.09.2010
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 967 Reguleringsplan for Skien pukkverk, Skutvikåsen Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 29.04.2010
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 968 Detaljreguleringsplan for Bølehøgda 38 Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 25.11.2010
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 969 Åshammeren 55, Kulten Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 25.11.2010
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 970 Kongerød skole (gbnr 223/16 m.fl.) Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 20.12.2010
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 971 Del av 55/1 - Limi Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 10.02.2011
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 972 Bugten bo- og servicesenter Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 10.02.2011
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 973 Sykehjem og skole på Lyngbakken Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 10.02.2011
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 974 Voldsfjorden industriområde Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 24.03.2011
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 975 Fløtningen Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 28.04.2011
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 976 Venstøpbakken Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 28.04.2011