Planident Plannavn Plantype Planstatus Ikrafttredelsesdato
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1 Bakkanefeltet Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 22.05.1967
Vis info 10 Holtesletta forretningsområde Eldre reguleringsplan Utgått/erstattet 02.07.1981
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 11 Holtesletta Serviceområde Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 18.10.1990
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 12 Snurråsen Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 23.03.1983
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 13 Rustad boligfelt Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 02.11.1984
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 14 Siljan Sentrum Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 26.04.1985
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 15 Holtesletta Idrettsområde Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 27.06.1986
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 16 Siljan Alpin Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 15.10.1987
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 17 Skauen Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 26.11.1987
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 18 Heivannsområdet Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 10.12.1987
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 19 Rv.32 - Torsholt - Holtesletta Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 17.12.1996
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2 Auen Hyttefelt Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 22.07.1969
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 20 Deler av Holtesletta Idrettsanlegg Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 14.10.1997
Vis info 20070619 KOMM-PLAN 2007-2019 Kommuneplanens arealdel Utgått/erstattet 19.06.2007
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2015-1 Kommuneplanens arealdel for Siljan kommune Kommuneplanens arealdel Endelig vedtatt arealplan 16.06.2015
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 21 Holtesletta Sør Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 24.04.2001
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 22 Endring for del av Siljan Sentrum Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 22.01.1999
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 23 Skauen II Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 18.12.2001
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 24 Endring for del av Siljan Sentrum II - Bofelleskapet Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 19.11.2002
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 25 Mølleåsen Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 17.06.2003
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 26 Crossbane Sandåa Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 11.11.2003
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 27 Endring for del av Siljan Sentrum II - Omsorgsboliger Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 16.12.2003
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 28 Bakkane Syd Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 22.06.2004
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 29 Bebyggelsesplan for eiendommen gbnr.4/23 Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 19.04.2005
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 3 Holtesletta Øst Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 15.09.1972
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 30 Del av Grorud Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 20.06.2006
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 31 Øvre Torsholt Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 20.06.2006
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 32 Almedalen skytebane Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 14.12.2010
Vis info 33 Tudal Detaljregulering Utgått/erstattet
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 34 Del av Granli Detaljregulering Planforslag
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 35 Solvika Detaljregulering Planforslag
Vis info 36 Heivannet hytteområde Detaljregulering Utgått/erstattet
Vis info 37 Fv.702 Høisetbakkane-gs-veg Detaljregulering Utgått/erstattet
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 38 Heiveien boligområde Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 03.09.2013
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 39 Gurholtveien 1 Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 11.03.2014
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 4 Kvisla Hyttefelt Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 03.02.1972
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 40 Omregulering Siljan Sentrum Områderegulering Planforslag
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 41 Fv.32 Holtesletta-Heivannet Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 14.04.2015
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 42 Detaljert reguleringsplan for del av gbnr.17/9 Siljan sentrum Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 15.12.2015
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 43 Del av gbnr.17/8 m.fl. - Heiveien III Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 19.11.2019
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 44 Barnehage Siljan sentrum gbnr.17/267 m.fl Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 03.09.2019
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 45 Trafikksikkerhetstiltak ved Fv.32 på Holtesletta Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 14.12.2021
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 46 Vanebu Hyttefelt Detaljregulering Planlegging igangsatt
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 5 Thorshaug boligfelt Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 02.03.1976
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 6 Del av Holteskog Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 23.04.1976
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 7 Vanebu Hyttefelt Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 10.07.1979
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 8 Øverbøåsen trygdeboliger Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 27.07.1979
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 9 Holtesletta Industriområde Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 22.06.1981