Planident Plannavn Plantype Planstatus Ikrafttredelsesdato
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 081401 KOMMUNEPLANENS AREALDEL Kommuneplanens arealdel Endelig vedtatt arealplan
Vis info 100 Sandviklandet Eldre reguleringsplan Utgått/erstattet 25.06.1992
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 101 Rakkestadstranda Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 20.10.1992
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 102 Tangen - Strandbakken Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 17.03.1992
Vis info 103 Nustad omregulering Eldre reguleringsplan Utgått/erstattet 04.02.1992
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 104 Rafnes Tråk Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 16.06.1992
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 105 Myra Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 20.10.1992
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 106 Olav Kyrresvei 22 Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 01.12.1992
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 107 Sundbytoppen Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 09.02.1993
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 109 Eik - Korsalen Felt C Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 04.05.1993
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 11 Uksodden Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 16.11.1966
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 110 Kjønnøya Indre Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 12.10.1993
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 112 Langesund trafikk og fiskerihavn Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 22.02.1996
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 115 Ishusvn-Omborgsnes Bebyggelsesplan ihht. Reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 15.08.1996
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 118 Omregulering del av Eik - Korsalen Bebyggelsesplan ihht. Reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 12.12.1996
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 119 Stathelle Servicesenter Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 27.09.1997
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 12 Bunesåsen Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 11.07.1968
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 120 Stranda Eldre reguleringsplan Opphevet 20.08.1998
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 121 Rønningen (del av) og del av Tveten Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 28.08.1997
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 123 Eik Asvall ost omregulering Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 28.08.1997
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 127 Omreg Cocheplassen småbåthavn Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 17.12.1998
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 128 Meikjerr ved E-18 Vest for Feset Eldre reguleringsplan Opphevet 17.12.1998
Vis info 129 Halen Stoa syd Eldre reguleringsplan Utgått/erstattet 22.06.1999
Vis info 133 Storg. 6 med flere Bebyggelsesplan ihht. Reguleringsplan Utgått/erstattet 09.03.2000
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 134 Lille Høen Bebyggelsesplan ihht kommunepl. arealdel Opphevet 22.06.2000
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 135 Del av Sjeseveistykket Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 22.06.2000
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 136 Omregulering Rønningen industriområde Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 22.06.2000
Vis info 137 Storgata, Clarksgate, Vaterlandsgate Eldre reguleringsplan Utgått/erstattet 26.10.2000
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 139 Bredsand Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 26.10.2000
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 14 Skråfjella Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 19.02.1970
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 141 Eik-Asvall Atriumsfeltet Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 08.02.2001
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 142 Krogshavn-Nustad omsorgsboliger Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 08.02.2001
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 143 Skjerkøya Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 20.06.2002
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 144 Omregulering Rugtvedt øst Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 22.08.2002
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 145 Omregulering del av Rafnesåsen Ringveien omregulering Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 26.04.2001
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 146 Ivarsand Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 25.10.2001
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 147 Ødegårdens verk - kryssutbedring Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 25.04.2002
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 149 Grasmyr nord Bebyggelsesplan ihht. Reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 24.10.2002
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 150 Nustad øst Eldre reguleringsplan Opphevet 24.10.2002
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 152 Eik-Sundby Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 19.06.2003
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 153 Kjørstad golfbane Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 19.06.2003
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 154 Nustad-Krogshavn eldresenter Bebyggelsesplan ihht. Reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 19.06.2003
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 157 Valsrød Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 18.12.2003
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 158 Rakkestad Østre - bolig Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 17.06.2004
Vis info 159 Del av Hydrostranda nord omregulering Eldre reguleringsplan Utgått/erstattet 22.04.2004
Vis info 160 Langesundsundet Eldre reguleringsplan Utgått/erstattet 17.06.2004
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 161 Gang- og sykkelveg. Stokke - Bamble krk. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 10.04.2003
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 162 Trosby-Kjøya Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 09.09.2004
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 163 Thostruphaven Bebyggelsesplan ihht. Reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 13.05.2004
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 164 Del av Skrafjella omregulering Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 28.10.2004
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 165 Ny adkomst Langesund barneskole Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 28.10.2004
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 166 Tegdal Øst Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 28.04.2005
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 167 del av Findalsområdet Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 25.08.2005
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 168 RV353 Rugtvedt-Surtebogen Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 15.09.2005
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 169 Kjønnøya Indre omregulering Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 04.01.2006
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 170 Farled Brevikstrømmen Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 01.04.2006
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 171 gartneritomta Brevikstrand Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 04.01.2006
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 172 del av Feset Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 10.11.2005
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 173 Melbystranda-Myråsen Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 14.12.2006
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 174 Tveten Øde - Sildebukta Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 19.05.2007
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 175 Rakkestadstranda Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 10.05.2007
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 178 Stathelle Brohodet Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 29.11.2007
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 180 Rønholt skole Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 21.06.2007
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 181 E18 Rønholt Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 13.12.2007
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 182 Skjerkebukta Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 07.02.2008
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 183 Stranda Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 09.10.2008
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 184 E18-Åby Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 03.04.2008
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 185 Kjørstad Østre Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 09.10.2008
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 186 Grasmyr Bebyggelsesplan ihht. Reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 08.10.2008
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 187 Herum husklynge Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 13.11.2008
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 188 Tangvall - Langbakke Bebyggelsesplan ihht. Reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 12.02.2009
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 189 Reguleringsplan for Fagerheim Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 07.05.2009
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 19 Rafnesåsen - Rafneskåsa Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 17.12.1974
Vis info 190 Grasmyr Detaljregulering Utgått/erstattet 07.05.2009
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 191 Rugtvedt næringsområde Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 18.06.2009
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 192 Findal-Hafreager Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 18.06.2009
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 194 DEL AV STATHELLE-BROHODET OMRÅDET-REGULERING PÅ BAKKEN Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 20.05.2010
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 195 Cocheplassen bh Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 10.02.2011
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 196 Lille Høen Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 16.09.2010
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 197 Gnr. 85 bnr. 152, 181, 200 og 231 i Sekkekilen Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 16.09.2010
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 198 Krabberød gård boligområde Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 08.05.2012
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 199 Stathellevn. 201 Natotomta Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 10.02.2011
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 20 Salen-Hydal Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 22.01.1975
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 200 Del av Nustad Barnehagen Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 22.06.2011
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 201 Reguleringsplan for Fagerheim Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 06.12.2010
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 202 Findal Gård Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 12.05.2011
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 203 Reguleringsplan for Aastad Nord Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 01.09.2011
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 204 Trosby-Kjøya tomt 24 og 26 Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 03.11.2011
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 205 Rugtvedt industriområde Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 03.11.2011
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 206 Ørvikveien 34 mfl. Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 03.11.2011
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 207 Hydrostranda Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 13.09.2012
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 208 Omregulering del av Ivarsand-Daumannsbukta-Iris Områderegulering Endelig vedtatt arealplan 10.05.2012
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 209 Gnr32 bnr21,13 og 23 Fagerheim Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 31.03.2016
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 21 Sjeseveistykket Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 22.01.1975
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 210 Reguleringsplan for Nordre Rogn. Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 21.06.2012
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 211 Tuftesvingen-Findal B20-B21 Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 21.06.2012
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 212 Omregulering - del av plan Sundbuflata boligfelt Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 21.06.2012
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 213 Vallekjær gbnr. 80/5,6,11 Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 30.05.2013
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 214 Sandvika Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 30.10.2014
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 215 Skytebane Stillinga Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 19.06.2014
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 216 DETALJREGULERINGSPLAN FOR FINMARKSTRAND Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 27.03.2014
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 217 Reguleringsplan for del av Åstadheia, Brevikstrandkilen Områderegulering Endelig vedtatt arealplan 04.04.2013
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 218 Langesund sentrum Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 04.04.2013
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 219 Findal B11-B15 Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 08.11.2012
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 22 Sundby Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 19.03.1975
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 220 Nustad øst Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 04.04.2013
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 221 Områderegulering Rugtvedt - Roverud Områderegulering Endelig vedtatt arealplan 19.12.2013
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 222 Detalj- og områdeplan for Asdalstrand industriomåde Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 12.09.2013
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 223 ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR TROLLDALEN Detaljregulering Planlegging igangsatt
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 224 Meikjær v/E18 Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 10.09.2015
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 225 del av gbnr 87/2 Langholmen v/Østre Bukta Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 12.02.2015
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 226 Del av Brotorvet - bussholdeplass, torg m.m. Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 08.11.2012
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 227 Eikvika - Valle Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 21.06.2012
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 228 E18 Rugtvedt-Dørdal Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 04.04.2013
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 229 Hydalsveien 11 Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 04.04.2013
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 23 Rafnes-Tråk Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 12.05.1975
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 230 Områdeplan for del av Tveten, gbnr 79/2 Områderegulering Endelig vedtatt arealplan 12.02.2015
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 231 Omreg del av Myra Detaljregulering Planlegging igangsatt
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 232 Hydrostranda adkomstveg Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 18.09.2014
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 236 Prestvika og Vallestrand Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 19.06.2014
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 237 Prestvika, gnr.80 bnr.7 Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 23.03.2017
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 240 Stoa-Nato Kommunedelplan Endelig vedtatt arealplan 04.04.2013
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 241 Sekkekilen Boliger Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 15.09.2016
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 242 Del av Brotorvet - Gangveien m.m. Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 19.06.2014
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 243 Sandvikalandet Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 15.09.2016
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 244 del av gnr.4 bnr.224 og 91 Rafneskåsa på Herre Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 10.09.2015
Vis info 247 Smitetangen Detaljregulering Utgått/erstattet 19.06.2014
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 248 Lenes Ås Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 18.06.2015
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 249 Eik gravlund Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 17.12.2014
Vis info 252 Sundby-Gjømle Detaljregulering Utgått/erstattet
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 253 Dammuren Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 01.11.2018
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 255 E18 Porsgrunn - Rugtvedt Kommunedelplan Endelig vedtatt arealplan 10.09.2015
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 256 Eikvika Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 12.02.2015
Vis info 257 Kommuneplanens arealdel Bamble kommune Kommuneplanens arealdel Utgått/erstattet 18.06.2015
Vis info 26 Hydrostranda Eldre reguleringsplan Utgått/erstattet 26.01.1976
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 263 Innseiling Grenland, Gamle Langesund Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 11.02.2016
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 264 Reguleringsendring av gjeldende plan - Eik Asvall Øst Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 10.09.2015
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 265 Omregulering for en del av eksisterende plan for Hafsund gnr. 85, bnr 3 m.fl. Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 11.02.2016
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 266 Omregulering del av Rakkestadstranda/Smørviktangen Gnr 90 Bnr 40 Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 15.09.2016
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 267 Veianlegg Isnes og Nedre Vallekjær Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 10.09.2015
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 269 Tubukta-Hafsund Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 05.11.2015
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 27 Kjellestad vest Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 09.02.1976
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 270 Utvidelse av reservedøgnhvileplass Langrønningen i Bamble kommune Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 10.12.2015
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 271 del av Linnaasgate Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 23.03.2017
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 272 Gbnr. 4/83-4/216 m.fl. (Coop Herre) Detaljregulering Opphevet 05.11.2015
Vis info 273 Rønningåsen pukkverk Detaljregulering Utgått/erstattet 15.09.2016
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 274 del av eiendommen gbnr. 38/1 Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 16.06.2016
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 275 Grasmyr Områderegulering Endelig vedtatt arealplan 13.12.2018
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 276 Omregulering del av Kverndalen Croftholmsundet Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 09.02.2017
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 277 Kjørstad Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 07.02.2019
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 278 Brotorvet Øst Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 01.11.2018
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 28 Aas-Gjomle Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 06.07.1976
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 280 Omregulering av del av Eik-Korsalen Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 12.05.2016
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 281 LIlletorget Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 08.12.2016
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 282 Kullevikskotta gbnr 83/55 Breisand Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 15.09.2016
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 284 Reguleringsplan for del av Grasmyr 26/100 m.fl Detaljregulering Opphevet 16.06.2016
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 285 del av bgnr 27/2 på Eik/Sundby Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 03.05.2018
Vis info 286 Gbnr. 72/61-63, Feset Detaljregulering Utgått/erstattet
Vis info 287 DETALJREGULERING FOR DELER AV ROGNSTRANDA MED CAMPINGPLASS OG GEOPARK Detaljregulering Utgått/erstattet
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 289 Detaljregulering for Dampskipskaia i Langesund Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 15.06.2017
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 29 Eik Asvall Eldre reguleringsplan Opphevet 06.12.1976
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 290 Reguleringsplan for Smietangen Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 21.09.2017
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 291 del av trosby-Kjøya Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 08.02.2018
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 292 Nesjarveien 3 Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 13.09.2018
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 293 Strandsletta Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 08.02.2018
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 294 E18 Kjørholt-Rugtvedt Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 23.03.2017
Vis info 298 del av Rugtvedt-Roverud Detaljregulering Utgått/erstattet
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 299 Reguleringsplan for del av Finmark Østre - Kasteheia Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 13.12.2018
Vis info 300 Mindre endring del av Rugtvedt næringsområde Detaljregulering Utgått/erstattet 12.11.2020
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 302 Stokkevannsveien 19 Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 21.09.2017
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 303 Reguleringsendring for del av gnr. 32, bnr.1 og 12 på Fagerheim Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 03.05.2018
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 304 Bunestoppen Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 11.06.2020
Vis info 305 Nustadbakken Detaljregulering Utgått/erstattet
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 308 Langrønningen Næringsområde Områderegulering Endelig vedtatt arealplan 13.12.2018
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 309 Rådhusplassen Stathelle Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 16.06.2022
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 31 Utsikten Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 24.01.1978
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 310 Reguleringsplan for E18 Rugtvedt - Dørdal, R01 Rugtvedt Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 15.03.2018
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 311 Reguleringsendring for E18 Rugtvedt - Dørdal - R02 Hegna Bru Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 21.09.2017
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 312 Reguleringsendring for E18 Rugtvedt - Dørdal - R03 Hydal bru Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 21.09.2017
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 313 Reguleringsendring for E18 Rugtvedt - Dørdal - R04 Vinterdal Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 21.09.2017
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 314 Reguleringsendring for E18 Rugtvedt - Dørdal - R05 Mørkekjerr bru - Stemmen Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 21.09.2017
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 315 Reguleringsendring for E18 Rugtvedt - Dørdal - R06 Svartholdt bru Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 21.09.2017
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 316 Reguleringsendring for E18 Rugtvedt-Dørdal - R07 Rønholdt Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 21.09.2017
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 317 Reguleringsendring for E18 Rugtvedt-Dørdal - R08 Vardås Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 21.09.2017
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 318 Reguleringsendring for E18 Rugtvedt-Dørdal - R09 Langrønningen Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 21.09.2017
Vis info 319 del av gbnr 42/4, Vinje Detaljregulering Utgått/erstattet
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 32 Nustad nord Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 17.04.1978
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 320 E18 Langangen_Rugtvedt, Ny Grenlandsbru Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 13.12.2018
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 321 Fossing Bruk Detaljregulering Planlegging igangsatt
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 322 E18 Dørdal - Grimstad Kommunedelplan Endelig vedtatt arealplan 23.09.2019
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 323 Gbnr. 4/83-4/216 m.fl. (Coop Herre) Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 03.05.2018
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 324 Bjerkenetunet Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 13.09.2018
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 325 Fløyås Vest - Sekkekilen-hytte felt gnr. 85, bnr.127 Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 12.11.2020
Vis info 329 Ekelivegen 11-12 Detaljregulering Utgått/erstattet
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 330 Brotorvet vest Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 07.02.2019
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 331 Rødlandet Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 17.12.2020
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 332 Langesund sør Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 15.10.2020
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 334 Øvre Kåsa ved Sekkekilen del av 85/5 og 84/2 Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 17.06.2021
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 335 Frier Vest Områderegulering Endelig vedtatt arealplan 11.02.2021
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 336 Fv 353 Rugtvedt-Surtebogen Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 12.11.2020
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 337 Eikvika gbnr 83/176 Detaljregulering Planlegging igangsatt
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 338 Endring av reguleringsplan for Finmarkstrand Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 02.05.2019
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 34 Stoa Eldre reguleringsplan Opphevet 16.05.1978
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 340 Del av Hydrostranda, Varden Øst og Odden Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 18.03.2021
Vis info 341 Th. J. Thorsens Gate 10 Detaljregulering Utgått/erstattet
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 342 Endring av reguleringsplan for Finmarkstrand - område FF5 Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 17.12.2020
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 343 Møllebukta Detaljregulering Planlegging igangsatt
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 345 Stathelle Marina Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 11.02.2021
Vis info 348 STRANDGATA 11 OG 12 Detaljregulering Utgått/erstattet
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 349 Endring av reguleringsplan for Trosby-Kjøya Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 26.08.2020
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 350 Hydal Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 12.11.2020
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 352 Sandvika Vest Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 18.03.2021
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 353 Kongens Dam Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 04.05.2023
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 354 Kommunedelplan for kulturmiljøer Kommunedelplan Endelig vedtatt arealplan 08.02.2024
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 355 Tuppefjellet gnr./bnr. 25/683, del av 25/5 Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 12.11.2020
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 36 Skråfjella borettslag Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 29.12.1978
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 361 Nybrottveien 8 Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 17.12.2020
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 362 Ekstrand Detaljregulering Planforslag
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 364 Kommuneplanens arealdel Bamble kommune Kommuneplanens arealdel Endelig vedtatt arealplan 15.12.2022
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 369 E18 Gjerstad - Bamble Detaljregulering Planlegging igangsatt
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 37 Fesetområdet Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 24.09.1981
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 370 Detaljregulering for fortau i Brevikstrand. Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 15.12.2022
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 371 Salen Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 16.09.2021
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 372 Fv.363 Gang- og sykkelveg Stein-Åby Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 07.09.2023
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 373 Fv. 363 Gang- sykkelveg Åby-Grindbakken Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 15.12.2022
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 375 Lyngbakken barnehage Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 17.12.2020
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 378 Krabberødveien 18 Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 17.03.2022
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 38 Grasmyr nord Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 17.01.1979
Vis info 381 Detaljreg. del av Langesund sør - Åshusvn. 1 m.fl. Detaljregulering Utgått/erstattet
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 382 Frier-Tråk Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 16.06.2022
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 383 Valleveien 1074 Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 08.02.2024
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 384 Tostrups Brygge Detaljregulering Planlegging igangsatt
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 39 Sjeseveistykket-Barfodskogen Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 25.04.1980
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 391 Grasmyr nord Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 16.06.2022
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 392 Del av Åstadtoppen (F1-F3) Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 15.12.2022
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 393 Åsenbakken 7-11 Detaljregulering Planlegging igangsatt
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 398 Detaljregulering av Fagerheim - gbnr. 32/98 m.fl. Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 09.02.2023
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 399 Langrønningen hotell - Tomt B Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 08.02.2024
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 4 Bratten Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 25.01.1956
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 403 Sandvika Øst Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 25.01.2023
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 405 Del av Rugtvedt industriområde Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 08.02.2024
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 410 Reguleringsendring av Nybrottveien 8 Detaljregulering Planlegging igangsatt
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 411 Sviakollen Detaljregulering Planlegging igangsatt
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 42 Hydal Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 25.04.1980
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 423 Sjøbunnsdeponi Herreflaket syd Detaljregulering Planlegging igangsatt
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 424 Detaljregulering for Slåttnes nord Detaljregulering Planlegging igangsatt
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 428 Rosland Detaljregulering Planlegging igangsatt
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 429 Detaljreguleringfor gnr/bnr 106/940 mfl. - Stoa, Langesund Detaljregulering Planlegging igangsatt
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 430 Del av Sjeseveistykke Detaljregulering Planforslag
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 431 gbnr 32/15, Ørvikveien 30-32 Detaljregulering Planlegging igangsatt
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 45 Del av Sandviklandet Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 30.07.1981
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 47 Nystein, gnr.102, bnr.3 Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 24.09.1981
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 48 Cocheplassen Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 24.09.1981
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 55 Nustad Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 02.04.1985
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 57 Aas Gjomle ost Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 09.04.1986
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 59 Eik-Asvall øst Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 09.04.1986
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 60 Røskleiva gravlund Eldre reguleringsplan Opphevet 09.05.1986
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 65 Sundbylia Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 09.12.1986
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 67a Kverndalen Småbåthavn Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 16.11.1995
Vis info 67b Omregulering Kverndalen Eldre reguleringsplan Utgått/erstattet 09.12.1986
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 69 Revåsen boligfelt Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 31.03.1987
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 73 Rognsåsen m Mollkleiv Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 31.03.1987
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 74 Tegdal Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 24.01.1996
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 75 Stangodden Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 12.05.1987
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 77 Krabberød syd Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 15.12.1987
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 80 Sundbyflata Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 13.12.1988
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 81 Ringveien del av Rafnesåsen Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 13.12.1988
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 82 Del av Kjellestad vest Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 13.12.1988
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 85 Fjellstad camping Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 04.04.1989
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 86 Isnes Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 29.08.1989
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 90 Slippen Langesund Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 30.11.1990
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 94 Eik - Asvall utvidet Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 02.05.1990
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 95 Grundsund Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 30.04.1991
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 97 Vardeheia Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 15.10.1991
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 98 Trolldalen Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 04.02.1992
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 99 E18-Nye Brevik Bro Rugtvedt Frierstrømmen Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 11.06.1991